Weekly 41-42

Vice ordförande har varit på samverkan bland annat diskuterat om att vi tycker att det just nu är väldigt rörigt i hus 7 vid lunchtid med många köer som stannar upp trafik. Detta är något vi kommer arbeta vidare med för att underlätta för studenter i framtiden.

Vi har varit på möte med utbildningsnämnderna där vi tog upp flera problem med hur tentamensutlämningen sker i hus 7. Kom ihåg att det är av vikt att du hämtar ut din tentamen då det faktiskt är ditt lärande det är frågan om, även om du har fått godkänt kanske det är saker som du inte har rätt på som kan vara viktigt att veta i ditt framtida yrke.

Ordförande och vice ordförande har varit på Högskolestyrelsen möte, vi informerades om hur skolans ekonomi ser ut och vad som är några av skolans utmaningar.

Vice ordförande har även varit på skyddsrond där vi undersöker arbetsmiljö och ergonomi i skolans lokaler och den här gången gjorde vi detta i hus 14, 15 och 16. Vi noterade att det var möbler som slitna samt dålig luft i flera lokaler, något som kommer att åtgärdas. Vet du om något fel som finns i arbetsmiljön på skolan, tveka inte att anmäla det till vice ordförande Erik Albihn eller skicka mail till

Studentombudet har tagit över rollen som studentrepresentant i rådet för läraranställning och varit på sina två första möten med dem.
De som söker en tjänst som lärare på Högskolan Kristianstad hamnar inför detta råd. De ger en provföreläsning för dem och svarar på eventuella frågor.
Studentrepresentanter är där för att se till att det är både kunniga och pedagogiska människor som anställs som lärare.
Det råkar vara så att det finns en vakant plats i detta råd för just en student (en student som dig?) – om du är glupsk efter kunskap inom alla områden så är detta inte bara ett viktigt råd för studenter utan även både roligt och intressant. Kontakta kåren om du är intresserad.

Trevlig helg önskar Kåren!