Veckans weekly, vecka 6

Hej alla studenter!

Vi var på ledningsråd i veckan där vi pratade bland annat om forskningsmiljö, det nya kvalitetssäkringssystemet och Lärande Resurs Centrum som just nu håller på att utvärderas för att se hur det gått för dem.

Vi hade även ett möte med HKIF, Cefyrekon och fastighetsintendenten där vi diskuterade kontor och lokaler. Tanken är att försöka få alla studentorganisationer på samma plats och det ser vi ut att lyckas med.

Det var även filmkväll på kåren i veckan, Flourenso höll i arrangemanget denna gången. Det var hög stämning hela kvällen och mycket glädje har spridits över fikan som erbjöds.

KiNG hade även ett möte där dem pratade och slutplanerade inför deras Lan 17-19/4.

Vice ordförande har tillsammans med studentrepresentant Henrik Larsson varit på disciplinnämnds möte och sett till att ett studentperspektiv finns med.

I måndags hade kårstyrelsen möte, som vanligt på dessa möten så avrapporterade styrelsens ledamöter vad som hade hänt inom deras respektive arbetsområden sedan förra mötet. Det fattades även beslut om att köpa in styrelsetröjor till de nya styrelseledamöterna och att utreda möjligheten att starta ett utskott som kan arbeta för ett socialt alternativ till alla er studenter. Mer saker än dessa diskuterades såklart och fler beslut fattades. Ni kan läsa alla mötesprotokoll på vår hemsida om ni vill veta mer.

Vår ordförande Dennis Lindh har deltagit i prorektors möte med Lärosäten Syd, och fått höra tankar från en massa andra Högskolor.

Vårt Studentombud har skrivit vidare på vår planering för insparken. Han har även jobbat med en del studentärenden, varav ett är av den större arten.