Hej studenter,

Gamla som nya så ser man nu hur campus är fullt av liv och flöde igen och ingen är gladare över det än vi på kåren. Man ser studenter som är fulla av glädje och spralliga att lära sig nya saker och man ser studenter som har vanan inne och hjälper andra att hitta rätt bland alla husnummer.

Terminsstart

Vi har under introduktionen för alla nya studenter berättat om vår verksamhet, studenternas rättigheter och skyldigheter och kårens sociala arbete. Vi stod under denna vecka ute i solskenet och delade ut sponsorprodukter till studenter medan vi berättade om kårens arbete och delade ut information om insparken.

Terminsstarten är alltid mycket att göra och det är alltid massor med information för nya studenter, och eftersom det är så mycket på en gång glöms det mest bort i röran. Om det är så att du har frågor eller om det var något du inte riktigt förstod under introföreläsningarna så kan du alltid komma in till kåren, vi hjälper mer än gärna till!

Inspark

Insparken handlar om att alla studenter ska få en bra start på livet som student, både information om vad saker finns men även vad du kan göra, framförallt handlar det om att träffa andra studenter och ha kul tillsammans.

Redan innan skolan startade den 29e augusti var vi på studentkåren tillsammans med SAUS fullt igång med att planera insparken, vi hade gjort en stor ansträngning med att planera aktiviteter och fester för två och en halv vecka. När detta sedan startade hade vi fullt upp för att se till att all planering kunde utföras men även att alla hade så kul som möjligt.

Kårstyrelsens internat

Kårstyrelsen möts två gånger varje år under en helg där de tillsammans kommer överens om saker som behöver ändras för att arbetet inom kåren ska kunna gå framåt, det handlar framförallt om studentkårens grundläggande dokument som bestämmer vad vi ska göra och hur vi ska göra det, det hela avslutas med ett styrelsemöte där vi klubbar det vi kommit fram till och mera. Under kårstyrelsens internat kom vi fram till att det fanns problem i hur vår alkoholpolicy ska tolkas och därför bestämde vi datum för när vi kan sitta ner och göra det bättre.

Kvalitetsråd

Här arbetar vi med att se till så att alla utbildningar håller den högsta kvalitén och är så bra som möjligt. Vi ser även till att alla utvärderingar går rätt till och hamnar rätt efteråt. Det pågår ofta långa diskussioner med mycket djup, det är viktigt arbete men låter oftast som humbug för dem flesta studenters öron.

Samverkan

Samverkan är ett mötesgrupp där man förhandlar om frågor från anställda och studenters håll av vikt för att skolan ska fungera. På detta möte sitter kåren representerad av studerandehuvudskyddsombudet(vice ordförande) som tar upp problem och klagomål gällande studenters arbetsmiljö.

Disciplinnämnden

Detta är en av dem mest allvarliga nämnderna på högskolan. Här bedöms alla misstankar om att någon har vilselett (fuskat) eller liknande, och det kan sluta i att man blir avstängd från högskolan. En avstängning innebär bland annat att man inte kan vara med på utbildning, om den är lång kan det bli problem med CSN och även studentboende. Som ni kanske inser så kan detta vara förödande för en student.

Ledningsråd

Ordförande har tillsammans med vice ordförande varit på ledningsråd vilket är där skolans chefer och ansvariga diskuterar högt och lågt om punkter av stor vikt. Vi pratade om hur introduktionen för nya studenter är och hur den kan bli bättre, vi har också haft punkter om skolans jämställdhetsarbete och kvalitetsutvärdering system. Syftet med dessa möten är sällan att ta några konkreta beslut mer att informera och diskutera dessa punkter utifrån hur vi kan arbeta med dem på bättre sätt.

Beslutsmöte

Beslutsmöten är när rektorn för högskolan tar beslut om olika saker, som till exempel anställningar eller förflyttande av pengar från en hörna av högskolan till den andra. Dessa möten observeras av högskolans förvaltningschef och kårens ordförande samt rektors sekreterare.

Medlemskaffe

Utöver att vi berättade om kåren på introdagarnas föreläsningar så hade vi även vårt tält uppställt på campus under dem första dagarna för att dela ut kaffe och svara på frågor och även tipsa om olika saker. Att vara ute på campus på detta vis gör vi varje vecka och detta kallas ”Medlemskaffe”, eftersom vi delar ut kaffe gratis till alla medlemmar i kåren. Om du råkar gå förbi oss nån gång så stanna gärna och prata lite, vi står där för att hjälpa er med frågor eller ta emot information från er för att se vad vi kan hjälpa till med. Ickemedlemmar kan också köpa kaffet för en femma.

Forskningsnämnden

Vice ordförande har tillsammans med studentrepresentant Elsie Kjeller haft långa diskussioner med forskningsnämnden, en av de mest betydande instanserna inom högskolan Kristianstad. Eftersom lärare och forskare på skolan bedriver forskning som en del av deras arbete är det en stor sak om och vem som ska få forska. På internatet den 15 september fastställde forskningsnämnden sitt förslag till hur forskningstid och medel för forskare på högskolan ska fördelas för 2017. På möten efter detta har diskussioner förts mellan forskningsnämnden och skolans ledning vad som är deras syfte som nämnd.

Styrelsemöte, inval till SAUS

Vi hade ett styrelsemöte sista veckan i september, under mötet valdes sex personer in till SAUS varav de fyra som var närvarande fick ett varmt välkomnande av samtliga närvarande. Två ledamöter i SAUS hade innan mötet lämnat in avskedsansökan som vi beviljade. Vi rapporterade om vad vi gjort den senaste tiden, många rapporter från olika råd och nämnder men även från insparken. Vi diskuterade även länge om vad vi ska göra för att locka fler till medlemskap, vi kom fram till att vi behöver synas mer men även att vi behöver hitta saker som studenter faktiskt har behov eller vill göra för att studenter ska se fördelen med ett medlemskap.

Kårval

Studentkåren ska den 27e oktober i hus 6:315 ha sitt valmöte för att utse 2017 års ordförande, vice ordförande, studentombud och kårstyrelse.

Studentkårens valberedning har intervjuat de personer som sökt till samtliga poster och tagit fram sitt förslag, detta ligger ute på studentkårens hemsida. Kom till mötet och gör din röst hörd!