Veckans weekly, vecka 7

 

Vi inledde veckan med rektorsfrukost där vi fick information från rektorn och fortsatte sedan med en rektorslunch där vi höll mer dialog med rektorn och förvaltningschefen. Vi har även haft ett styrelsemöte denna vecka där vi bland annat diskuterade ett projekt under konstruktion som arvoderadutskottet jobbar med, projektet handlar om att informera studenter mer om hur det fungerar med fusk och plagieringar. Vi hade under torsdagen vårt årsmöte där vi bland annat fastställde en ny stadga och revisionsberättelse. Årsmötet beslutade även att studentkåren ska begära utträde ur Sveriges Förenade Studentkårer, SFS för att spara in pengar i en allt svårare ekonomi sedan avskaffandet av kårobligatoriet.

I tisdags så deltog ordförande för studentkåren i en workshop med ledningen från högskolan, kommunledningen, Krinova och Akademiska hus. Syftet med workshopen är att diskutera och stödja framtidsplaneringen för högskoleområdet, så att den fysiska miljön kan bidra till lärosätets verksamhetsutveckling och framgång. Det diskuterades hur området kunde göra mer attraktivt och säkert med till exempel mer boende kring campus. Vi fick även information om hur transporten för pendlare med den nya Kristianstad länken ska ansluta till högskolan. Att sitta tillsammans med de fyra andra grupperna kunde vi på studentkåren hur lika våra mål och förhoppningar för området sammanstämmer och hur vi i framtiden kan samverka för att driva våra gemensamma mål. I tisdags stod vi även i glashuset och delade ut kaffe till alla studenter samt att kårmedlemmar hade förmånen att få frukt också.

Vår undersektion KiNG har under veckan fått tillåtelser och godkännande inför nästa stora Lan, KLiNG som kommer ske i april. Vi satt även i Högskolestyrelsen under onsdagen och där vi ögnade igenom högskolans årsredovisning. Vi har i egenskap av studentkår även lämnat officiella kommentarer till årsredovisningen som går att läsa när den offentliggörs. Men sammanfattningsvis är vi väldigt stolta över vår högskola och arbetet lärare och administration genomför.

Ha en trevlig helg!