Veckans weekly, vecka 6

Denna vecka har bland annat innehållit ett kårstyrelsemöte som blivit inställt på grund av sjukdom. Så vi bokade om kårstyrelsemötet till nästa tisdag och hoppas alla drabbade hinner bli frisk och krya till dess. På mötet kommer vi att t.ex. diskutera om vi ska börja ge ut ett nyhetsbrev samt om arvodering till U-rådets vice ordförande på Campus Helsingborg. Vice ordförandes i U-rådets arbetsuppgifter ingår att hålla god kontakt med studenterna, ansvara för studieövervakning vid ämneslärarutbildningen vid Campus Helsingborg men också att vägleda studenter i fall rörande studeranderättigheter.

Studentkåren har haft ett möte med mecenat där vi diskuterat ett nytt framtida kontrakt med dom, kring hantering av studentrabatter som kan bli väldigt spännande. Mer om detta senare när och om det blir aktualiserat.

Under veckan har det varit långa diskussioner på högskolans forskningsnämnd där studentkåren sitter med tre representanter bland annat med kårordförande. I forskningsnämnden ska forskningspengar i form av aktivitetsstöd ska fördelas på ett antal ansökningar.

Arbetet med att granska kursplaner fortsätter, det är många kurser som kommer att få uppdaterade planer och vi gör vårt för att se till att de är bra skrivna och informativa t.ex. Hem- och konsumentkunskap I för undervisning i åk 7-9, Handledning och bedömning i läraryrket, Biokemi, Resurseffektiv vattenhantering, bioenergi, livsmedelsmikrobiologi, Svenska som andraspråk.

Vi stod på framtidsdagen under en stor del av onsdagen och pratade med ungefär 70 studenter, 61 svarade på en enfrågas-undersökning vi gjorde. Det var mycket roligt och vi är glada att Cefyrekon ville bjuda in oss att delta.

Studentkåren har haft ett inledningsmöte med högskolan för ett nytt projekt om att förbättra studentboendena och utöka utbudet av studentbostäder.

Ha en trevlig helg och glöm inte vinka på alla studenter från andra lärosäten som besöker Kristianstad i helgen i sina fina rallar/ovvar.