Veckans weekly, vecka 5

Denna vecka har fortsatt arbetet med våra råd och nämnder, bland andra så har vi och ideella studenter varit aktiva i disciplinnämnden, rådet för samverkan och utbildningsnämnderna.

Under veckan har vi bland annat deltagit i det gemensamma mötet för utbildningsnämnderna, där det har beslutats om ändringar i ”regler för kursansvar och examination” som innebär en förbättring för alla studenter som läser på grundnivå. I framtiden måste examinator för grundnivå minst ha en master inom ämnet helst en forskarutbildning. Även om vi ser det som en storförbättring och ett steg i rätt riktning så uppnår det inte till de studentkårens mål på examinators utbildningsnivå. Vi kräver ”att examinatorer ska vara disputerade lärare, på grundnivå kan även licensierad personal ses som lämplig”

Vår Ordförande Dennis Lindh har blivit intervjuad av Kristianstadsbladet om kåren och sig själv, vi hoppas att se artikeln utgiven snart.

Vi har varit på NÄLU vilket är Nämnden Ämneslärarutbildningen i Helsingborg som är en gemensam insats från Högskolan Kristianstad och Lunds universitet. Där studenters situation och utbildning vid campus Helsingborg diskuteras mellan representanter för studenterna i Helsingborg, Kristianstad Studentkår och Humanistiska och Teologiska studentkåren i Lund.

Vi har arbetat för att förbättra för individuella studenter i vad vi kallar studentfall. Studentfall är när studenter har något problem de vill vi ska lösa gentemot t.ex. högskolan. Vi har lyckats få fram några bra lösningar under veckan och hoppas vi kan lösa fler nästa vecka. Vi kan dock inte säga mer än så eftersom det kan vara personligt och därför behandlar vi det som sekretessbelagt precis som disciplinnämnden är.

Det går från och med nu att köpa medlemskap till högskolans idrottsförening för studenter HKIF (http://www3.idrottonline.se/HogskolanKristianstadIF-Akademiskidrott/ ). HKIF är enligt oss en väldigt viktig del av ett aktivt och studiesocialt liv på Campus med aktiviteter dagligen.

Vår tillgänglighetskoordinator, Björn Jönsson, har påbörjat ett projektsamarbete med Högskolans Samordnare för studenter med funktionsnedsättningar.

Vi har även som vanligt arbetat mycket som rådgivande till studenter och svarat hunnit svara på massor med frågor under veckans gång.

Idag var sista dagen för Sanmir Resic som rektor för Högskolan Kristianstad, vi vill tacka honom än en gång för hans tid och allt hans hårda arbete här på högskolan.

Trevlig helg!