Veckans Weekly, vecka 5

 

Efter en stressig första månad så har det nu börjat lugna ner sig lite på kåren. Den nya ledningen har börjat bli varma i kläderna och det interna samarbetet går nu mycket smidigare.

Ordförande Viktor Winberg har, utöver sina vanliga arbetsuppgifter, under veckan planerat en sammankomst för över 100 studenter från olika lärosäten i Sverige som går av stapeln i helgen.

Vice ordförande Erik Albihn har, tillsammans med Jonathan Hoffmann, varit på internat med forskningsnämnden. Internatet hölls i Hässleholm och varade i två dagar. De diskuterade bland annat Högskolan Kristianstads forskningsstrategi och behandlade ansökningar om forskningsmedel. Det var deras första riktiga möte med forskningsnämnden och det var ett rejält möte så de var båda rätt möra när de kom tillbaka.

Studentombudet Jacob Flygare har haft en rätt lugn vecka – initiala problem inför vårterminen har till stor del lösts och han räknar med en fortsatt lugn period fram till första tentaveckan. Han hoppas att kunna uppdatera kårens hemsida under denna tiden, så håll ögonen öppna!