Den här veckan har sittande kårstyrelse påbörjat överlämningen till nästa års ledamöter. Under ett eftermiddagsmöte så fick de en inblick i korrekt mötesteknik samt vad det innebär att vara representant för en organisation och lite andra tips om att arbeta i en organisation som studentkåren.

Utöver det så är den sak som upptagit mest tid på sistone ansökan om förnyad kårstatus, kårens ordförande Dennis Lindh har slitit med denna ansökan under en längre tid och idag har den skickats in, nu ser vi fram emot att få förnyad kårstatus under nästa år och tre verksamhetsår till av att arbeta för alla studenters bästa!

Det har varit möten med utbildningsnämnderna under veckan och bland annat fattades det beslut om kommande termins examinatorer på sektionen för hälsa och samhälle, studentkåren reserverade sig mot beslutet då vi är av åsikten att samtliga examinatorer skall befinna sig på en utbildningsnivå över en magister examen. Däremot ser vi med glädje att mängden disputerade examinatorer ökar för varje år och är tacksamma för de framsteg som görs inom detta fält.

Slutligen, är du en av de som hann få tag på en biljett till pubrundan ikväll? Då kan vi säga grattis, alla biljetter såldes slut och vi hoppas att ni alla får en fantastisk kväll på stan!