Veckans Weekly, vecka 41

Nästa vecka sker det en väldigt viktigt händelse för en del studenter, det är val till 2016 års kårstyrelse den 14 oktober 16:15 i Hus 13 sal 315. Det är något som kommer påverka och ge livslånga vänskapsband för de som blir valda. Det är väldigt viktigt för dig som student/kårmedlem att du kommer och röstar för dina favoriter till nästa års kårstyrelse!

Lärosäten Syds möte i Malmö den 6 oktober

Lärosäten Syds möte i Malmö den 6 oktober

I veckan har rektorerna för tillsammans med studentrepresentanter Lärosäten Syd (Malmö Högskola, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad, Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp, Högskolan i Halmstad, Blekinge Tekniska Högskola) träffats för att diskutera och planera utbildning och validering i vår gemensamma region.

Det är väldigt viktigt att vi tillsammans med en gemensam stark röst tar ansvar för en bra utbildning och för en breddad rekrytering. Detta forum (Lärosäten Syd) är extremt viktig för regional påverkan och kommer gynna framtidens studenter extremt mycket.

Vi har även varit på ytterligare ett möte på Campus Helsingborg för att diskutera det gemensamma samarbetet mellan Lunds Universitet och Högskolan Kristianstad för att skapa en gemensam ämneslärare utbildning. Arbetet är väldigt viktigt för att skapa en bättre utbildning för de som studerar på den gemensamma utbildningen då det har varit strul med bland annat samarbetet mellan två myndigheter/lärosäten och med VFU. Det ska bli bättre, det måste bli bättre!

Möte om forskningsvision den 9 oktober

Möte om forskningsvision den 9 oktober

Just nu på fredag sitter vi med en stor del av lärarna och forskarna på skolan och försöker arbeta fram det framtida forskningsstrategi dokumentet för 2016-2020. Vi som studentkår är väldigt positiva till att ” Högskolan kommer att prioritera forskningsmiljöer med tydlig koppling till och relevans för Högskolans prioriterade utbildningsområden”. Att forskning som kan kopplas till grundutbildningen på högskolan ser vi som väldigt positivt för utbildningens kvalité.