Veckans weekly, vecka 4

Vi har haft studentkårens första kårfullmäktigemöte någonsin denna vecka där vi bland annat har diskuterat och godkänt en stadga för 2015 som ska fastställas på årsmötet. Kårfullmäktige är nytt för Kristianstad Studentkår och ersätter medlemsmöten. Kallelse till årsmöte har kommit ut i veckan och kommer att hållas 12/2 då alla medlemmar är välkomna att delta, rösta och påverka kårensuppgifter.

Vi har varit på ledningsråd där vi har fått information från högskolans ledning om hur det går för dem och hur den närmare framtiden ser ut för dem. Här sitter bland andra sektionschefer, rektor, vice rektorer och prorektor med fler. Vi har även varit på möte med Lärande Resurs Centrum och diskuterat deras verksamhet och även haft en hel del diskussioner om framtida projekt och gemensamt kan bidra till utveckling.

Det hölls ett disciplinnämndsseminarium under veckan där lärare och examinatorer såväl som tentavakter deltog för att lära sig mer om hur ärenden fungerar och behandlas i nämnden och för att minska onödiga eller felskickade ärenden. Studentkåren hade en längre presentation om vår syn på disciplinärenden och hur starkt studenter blir påverkade av en misstanke om vilseledande/fusk.

På måndagen den 19de januari var studentkåren och höll ett kortare introduktionstal för nykomna studenter, både nationella och internationella. En del studentfall har inkommit under veckan varav två stycken vi inte har lyckats lösa under arbetsveckan. Vi kommer att fortsätta arbetet med att lösa de här problemen för studenterna de nästkommande veckorna. Några studenter har lämnat in boendeärenden till bostadsgarantin underveckan men trycket på bostäder har börjat minska, vi på studentkåren hoppas att det beror på att studenterna har lyckats ordna tak över huvudet. Men det finns fortfarande studenter som är behov av bostad, missa inte kontakta vår bostadssamordnare för att utnyttja garantin innan sista registreringsdag måndagen den 26/1. Vi har även under veckan granskat en hel del kursplaner för att se till så att studenterna får den utbildning som dem borde ha och inga konstiga moment uppstår.

Radio intervjuade studentkårens ordförande under veckan om våra tankar kring om politiken och rektorsvalet och våra hjärtefrågor (länk till intervjun). Håkan Pihl blev den 20/1 rekommenderad till rektorsposten av högskolestyrelsen och det är nu upp till regeringen att fastställa honom.

Den datalogiska sektionen KiNG hade möte under veckan och har beslutat att hålla Lan-verksamhet under våren och en projektplan är nu under skapande. KroNa har under veckan beslutat sig för att organisera en Science Slam i den närliggande framtiden, där forskare får tävla i att presentera sitt forskningsresultat för studenter.