Veckans Weekly, vecka 23

Hallå alla studenter och examensfirande!

Dem flesta har slutat för terminen nu och detta kommer vara vår sista Weekly för terminen, men dem kommer tillbaks i augusti. Under sommaren kommer vi att bland annat se över hemsidan och det kommer även vara en del event, håll koll på vår Facebook för att veta mer. Filmkvällar, grillning och SommarLan är bland annat planerade!

Denna vecka har vi varit på campus och grillat korv som vi bjöd till våra medlemmar, det var mycket trevligt och vi fick träffa många glada studenter. Var du inte där och fick ingen korv så kan du glädjas av att vi kommer göra om det till hösten!

Vi har också haft ett stormöte med alla våra engagerade för att diskutera vårt framtida arbete med sociala och studiesociala event, något som vi vill utöka. Vi hade ett väldigt produktivt möte med många förslag och vi har arbetat under veckan för att för att hitta arbetsformer för att realisera de önskemål våra engagerade studenter har. Några tankar var bland annat att utöka och arrangera fler event och av många olika karaktärer, det kom fram idéer som målerikvällar och brädspelskvällar. Vi fick också önskemål om bredare samarbeten för att hålla gemensamma event. På styrelsemötet under torsdagen kom kårstyrelsen överens om att anta ett förslag som ska underlätta för samarbeten och bredare event för studenterna och vår förhoppning är att det innebär ett rikare campus och studentliv som även distansstudenter kan ha nytt av!

Ha en trevlig sommar!