Weekly nr 21

Vi har haft ett styrelsemöte där vi pratat om hur det går att betala med swish nu på de kårevent som stödjer det. Studentombudet som har planeringsansvar inför insparken höstterminen 2015 har återkopplat sin planering inför hösten och det ser ut att bli en kalas inspark. Styrelsen kommer att fortsätta sektionernas verksamhet med filmkvällar/sociala kvällar under sommaren för de som är kvar i Kristianstad och bara vill umgås, hitta på en aktivitet, titta på film och grilla. Vi funderar på att flytta den reguljära aktiviteten varannan torsdag till en helg under sommaren då vi tror det passar bättre med studenters aktiviteter under sommaren.

Vi har deltagit på ett lärosäten syd möte på Campus Karlshamn med Lunds universitet, Malmö högskola, Blekinge Tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, och SLU alnarp där även studentkårerna ingår. Lärosäten syd har även växt till att innefatta även Högskolan i Halmstad i år. Campus Karlshamn hade en väldigt annorlunda men en minst lika vacker miljö som vi i Kristianstad har. Det är väldigt givande för både högskolan och studentkåren att vi kan ha ett så nära och öppet diskussions och samarbetes forum.

Mötes utsikten under lärosäten syds rektorsmöte 2015-05-20 @ Campus Karlshamn

Det som tyvärr har blivit en vardags aktivitet med möten i forskningsnämnden kring har vi börjat se en lösning på nu när det finns 5 förslag på modeller med fördelning av tid i tjänsten för forskning. Det kanske kan ses som en oviktig fråga för studenter, men det är faktiskt väldigt viktig princip fråga. Då pengar som är bestämda av regeringen att gå till att bekosta utbildningen, d.v.s. lärare/lokaler etcetera. Inte ska bekosta enskild forskning, pengarna till utbildningen behövs för att få mer lärarledd tid och öka kvalitén på utbildningarna.

Att det forskas och det finns forskningsanknytning är extremt viktigt för grundutbildningens kvalité men det är inte att likställa med egen forskning. Släpps det på den punkten så riskerar utbildningen att kraftigt tappa kvalité. Kompetensutveckling som finansieras av grund utbildningen bör fokuseras på ledarskapsutbildningar, pedagogisk kompetensutveckling och forskningsanknytning (inläsning på aktuell forskning inom grundutbildningsområdet).

I utbildningsnämnderna har det godkänds examinatorer på sektionen Hälsa och samhälle som tyvärr inte lyckas att uppnå till våra rimliga krav på att det ska vara examinatorer med minst licentiat eller docent kompetens som examinerar i grund utbildningen. Vi har som vanligt lämnat in ett skriftligt och formellt klagomål till högskolan där vi reserverar oss emot att beslutet.