Veckans weekly, vecka 21

Vi har denna vecka arbetat på bred front inne på kåren. Vi har lånat ut material till en social händelse runt på campus. Vi har även haft vårt sista medlemskaffe där vi utöver våra vanliga produkter grillade korv och försökt få svar på en enkät som handlade om vanor kring mat och inköp från studenter.

Vice ordförande har varit på flera möten, dels suttit på kursplansgranskning inom utbildningsnämnden för lärande och miljö, vice ordförande har också suttit i samverkansmöte för gemensam service och en skyddsrond i skolans utemiljö där den arbetsmiljön på skolan arbetades med. Vice ordföranden har även deltagit i forskningsnämndens sammanträde denna vecka där bland annat olika omkostnader kring forskning debatterades.

Studentombud har denna vecka svarat på flera studentärenden kring tentamen och har även suttit och granskat kursplaner i utbildningsnämnden för hälsa och samhälle. Även har han haft massor av arbete med att hjälpa studenter som har stött på någon form av problem i sin utbildning, samt svarat på en hel del frågor om studenters rättigheter och skyldigheter. Om du behöver hjälp eller råd om något liknande så kan du alltid höra av dig till

Tillsammans har vi alla tre även genomfört en hel del saker som bland annat innefattat att dela ut kaffe och godis till medlemmar, grillat korv åt studenter och även deltagit på Högskolans dag. Högskolans dag är en högtidsdag som firar befordringar, forskning och lärare som har gjort ett bra jobb.

Vi ser fram emot en varm sommar och hoppas att alla studenter har tillräckligt med sysslor under sommaren för att hålla sin ekonomi under kontroll och samtidigt får en chans att vara ute i det vackra vädret vi har!