Weekly nr 19

Den här veckan har studentombudet haft mycket studentkontakt. Delvis var vice ordförande och studentombudet ute på campus i onsdags och pratade med studenter och gjorde en enkätundersökning men det har även varit många studenter som har tagit kontakt på egen hand.

Undersökningen som vi gjorde ska nyttjas till FirstYearExperience (FYE), ett projektet av högskolan som vi är delaktiga i där studenters erfarenheter av sitt första år på högskolan ska undersökas för att utvärderas vad som kan förbättras. Vi ställde studenterna frågan om de någonsin funderat hoppa av utbildningen samt att de skulle motivera sina svar.

Vi befinner oss nu i en period av mycket tentor, uppsatser och VFU perioder och detta gör att många studenter har frågor kring handledning och bedömning. Studentombudets målsättning är alltid här att göra allt som är möjligt för att hjälpa studenterna. Problemet uppstår i bedömningsärenden. Just rättning och bedömning är något som ligger i lärarnas händer och det finns väldigt lite man kan göra för att ändra ett fastslaget betyg, däremot får ett fastslaget betyg aldrig sänkas. En examinerande lärare kan om tid och möjlighet finnes göra en ombedömning av en uppgift men detta är ingenting man som student har möjlighet att kräva. Man kan ej heller begära en om rättning av en uppgift. Detta gör att många studenter känner sig maktlösa och vi försöker alltid hjälpa dem att hitta vägar framåt och få den bästa lösningen på sin situation.

Kvalitetsrådet har äntligen, förordat rektor vilka projekt som ska finansernas av de extra pengar högskolan har fått för hög kvalité. Pengarna har nu fördelas till projekt av anställda/lärare på högskolan i syfte att öka kvalitén på utbildningarna.

Det har även lagts ner mycket arbete på hemsidan nu när vår informatör som kan den bäst har slutat. Vi har lagt till fler funktioner som till exempel ett kalendarium, en kalender med studentkårsdatum. Även på hemsidan förbereder vi inför insparken höstterminen 15. Vi har även påbörjat att översätta fler delar av hemsidan till engelska för att fler studenter ska kunna ta del av den.

Högskolan Kristianstad har även startat ett projekt med syfte få samhället att fundera på vad de trycker gilla på och väljer att dela. Läs mer om det på: http://hyllaoppenhet.se/

En snabb notis om att denna vecka har rektorn haft sitt andra stormöte ”rektorsfrukost” där anställda och studentkåren är välkomna att få den senaste högskoleinformationen från rektor.