Weekly nr 17

Hej, alla glada!

I denna weeklyn vill vi först och främst börja med att informera om rektorsinstallationen som kommer att ske på måndag nästa vecka med ståtligt dunder och brak på konserthuset. Tillfället då Håkan Pihl får sin rektorskedja och rektorstalaren (en speciell kappa). Till de studenter som har anmält sig till eventet, de kan förvänta sig en riktigt häftig upplevelse.

Det har varit en vecka med mycket möten. I måndags så var det rektorslunch, en form av informellt möte mellan kårens arvoderade och högskolans rektor, pro-rektor och förvaltningschef där arbetet diskuteras i en avslappnad miljö. I tisdags hade vi avtackning för vår informatör Lasse Hörnäs som nu har gett sig av mot nya utmaningar. Onsdagen bjöd på styrelsemöte och torsdagen hade kårfullmäktige sammanträde. Fredagen har för studentombudet bjudit på ett möte med rådet för hållbar utveckling där arbetet med att finna vägar att implementera undervisning för hållbar utveckling i programmen fortsätter. Utöver alla möten har studentombudet haft en del samtal med olika studenter som har stött på konstigheter i sina utbildningar, som alltid försöker vi att ge råd och hjälp för att situationen ska lösa sig till det bästa i sådana fall.