Weekly nr 16

 

Under veckan som har gått har vårt studentombud arbetat rådgivande i ett par ärenden och gjort sitt yttersta för att hjälpa studenter hitta rätt väg att gå för att lösa olika svårigheter. Vidare har han varit på ett möte med rådet för internationalisering där det bland många intressanta saker diskuterades svårigheterna med att locka svenska studenter att studera internationella kurser och ge sig ut på utlandsstudier. Då de olika programmen har så olika upplägg så är det lättare för vissa än för andra att planera studier utomlands, framförallt när det gäller VFU kurser. Det är ett intressant problem som vi hoppas kunna finna en god lösning på då internationella studier är såväl en god erfarenhet som oerhört roligt. Om du själv som student har funderingar på att ge dig utomlands över en termin eller några veckor, ta kontakt med international office och kolla vilka möjligheter du har.

Idag öppnar även dörrarna till studentsektionen Kings vårlan, lanet pågår hela helgen och man kan under dagen lösa en plats i kansliet, det går även att betala sin plats i dörren. Lanet är i hus 6 och mer information om detta kan man läsa på Kings facebook evenemang.

Högskolestyrelsen har under veckan sammanträtt vilket är det de högst beslutande inom högskolan till och med över rektor. Där bland annat studentkårens stadga förändringar ska godkännas av högskolestyrelsen enligt vår kårstatus avtal. Så nu är ändringarna från i februaris årsmöte godkända av högskolestyrelsen. Vi behandlade även budgetunderlag för kommande år samt kvalitetsrapporten för 2014.

Kvalitetsrådet har haft ett möte där ”First Year Experience” projektet diskuterades, som handlar delvis handlar om förbättra studenters första år på högskolan. Samt högskolans remiss svar inför UKÄ’s kommande kvalitetssäkringssystem.

”First year experience” är ett projekt som ska förbättra och utveckla studenters tillvaro under deras första år. Utbildningsbevakaren och vice ordförande deltog i möte om detta i måndags och arbetade för att föra detta framåt.

Projekt studentboende har också haft ett möte denna vecka och där har vi kommit framåt.