Weekly nr 15

Vi har likt resten av Sverige haft en påskhelg med mesta dels fint väder.

Vi har deltagit i den andra workshopen högskolan och akademiska hus som var till för studenter och personal där syftet varit att identifiera utvecklings möjligheter för campus.  Vi försökt identifiera styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter i närområdet och på campus. Bland annat färg kodat kartor med roliga prickar.

Några av de roliga prickarna från workshopen den 9 april

Några av de roliga prickarna från workshopen den 9 april

Vi har även påbörjat att kolla på ansökningar som inkommit från lärare till högskolans kvalitetsråd som har förmånen att hjälpa rektor att fördela projektpengar som ska tilldelas till projekt som kan höja kvalitén på utbildningarna. Vi blir så glada av att läsa hur så många lärare vill använda pengar för att förbättra utbildningen för sina studenter. Det är något som vi förväntar kommer ta upp en stor del av även nästa vecka.

Denna vecka har studenternas huvudskyddsombud (vice ordförande studentkåren) varit på skyddsrond i hus 17, 19 och 5. Som vanligt hittades både mindre och större brister i säkerhet och kvalité, som nu ska åtgärdas och se till att studenter såväl som personal har en bra arbetsmiljö på högskolan. Om du har något att anmärka på i arbetsmiljön, fysiskt såväl som psykiskt, så hör av dig till så ska vi försöka förbättra det för alla.

På högskolans centrala samverkan diskuteras framtida projekt så att hela högskolan är insatta i alla projekt. Vi har tidigare nämnt en skrivelse som skulle göras om stormvarningar och stänga skolan. Det förslag som nu diskuterasär att under klass 1 och klass 2 varningar ska man fortfarande vara på skolan som vanligt, klass 3 ska en bedömning från gång till gång ske om man ska stänga av verksamheten eller inte. Anledningen till det enbart ska gälla klass 3 varningar är att klass 1 och 2 bara är varningar men att klass 3 faktiskt är storm. Studenter kommer vara tvungna att hålla koll på högskolans hemsida för att ta del av deras bedömning av den enskilda klass 3 varningen.