Veckans Weekly, vecka 15

Denna vecka har det varit full rulle på kåren. Vi har arbetat med att få det sociala utskottet SAUS på benen:
de har haft möte, skapat event och fixat en egen Facebook-sida och logga.
SAUS ska nästa vecka ha sitt första event – brädspelskväll, som kommer återkomma jämna veckor.

Brädspelkväll med SAUS

 

Det har även varit en del möten för studentkårens arvoderade. Forskningsnämnden hade sammanträde där flera punkter hade grund i ekonomiska frågor eller kriterier för forskningsstöd för nästkommande år. Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle hade sammanträde och ska fastställa reviderade utbildningsplaner för ekonomprogrammet. Disciplinnämnden hade även sammanträde, dock så råder det sekretess kring ärendena så vi kan inte säga vad som togs upp.

Vi hade medlemskaffe under torsdagen där vi hade flera engagerade studenter som pratade med andra studenter och bjöd på kaffe. Vi kommer att försöka att ha medlemskaffe varje vecka där du som student kan komma och säga vad du tycker om utbildning, arbetsmiljön eller studiesociala aktiviteter m.m.

Ha en trevlig helg allesammans!