Weekly nr 12

Under veckan har regeringen kommit ut med en promemoria om de nya kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning som ska, enligt förslaget börja gälla 2016-01-01. I praktiken innebär detta att Universitetskanslersämbetet (UKÄ, tidigare Högskoleverket) ska granska de högre utbildningarnas interna kvalitetssäkringssystem (något alla lärosäten inte har just nu), men samtidigt ha möjlighet till att granska utbildningar som förut och göra tematiska granskningar. Att studentbedömningar anses som ha en viktig roll i kvalitetsutvärdering är något vi är väldigt positiva till. Det föreslås att resultatet av granskningarna ska betygsättas i en tvågradig skala, dvs. är godkänd eller icke godkänd. De utbildningar som håller en mycket hög kvalité ska istället synliggöras i bedömarrapporter, vilket vi misstänker kommer göra det svårare för studenter att välja de utbildningarna som fallit bäst ut i granskningarna inom ett specifikt utbildningsområde.

Ordförande har under måndag och tisdagen varit på ett internat med nämnden för ämneslärare utbildningen (NÄLU) som Lunds universitet och Högskolan Kristianstad samarbetar med att ge på Campus Helsingborg. Gemensamma riktlinjer för examensuppsatser och hur VFU kan förbättras för studenter i Helsingborg var några av sakerna som diskuterades på mötet. Men även problematiken kring att två lärosäten med olika system ska samarbeta, där studenten riskerar att komma i kläm.

Rådet för hållbar utveckling på Högskolan Kristianstad har sammanträtt under veckan. Högskolan Kristianstad är miljöcertifierad och det organ som har ansvar för att se till att vi följer de krav och ansvar som medföljer certifieringen är Rådet för hållbar utveckling. Självklart finns vi i studentkåren representerade här och på det senaste mötet har det hållbara arbetet på högskolan under förra året gåtts igenom och rådet har diskuterat hur vi kan bli ännu bättre i framtiden

Studentkåren hade i tisdags möte med nya rektorn Håkan Pihl och samtalade om vilka utmaningar vi på studentkåren ser för högskolan framöver. En av sakerna vi diskuterade var om vidare utveckling av de akademiska slingor som finns på grundutbildningarna utan att minska på ämnesinnehållet i utbildningarna.

Från vänster: Ordförande Dennis Lindh och Vice ordförande Viktor Winberg har det första officiella mötet med nya rektorn Håkan Pihl

Från vänster: Ordförande Dennis Lindh och vice ordförande Viktor Winberg har det första officiella mötet med nya rektorn Håkan Pihl.

Arbetet har också fortsatt med insparksplaneringen för höstterminen 2015 och vi har börjat söka lagledare och funktionärer samt general för insparken, vi har även tagit kontakt med Cefyrekon för att försöka delvis samplanera våra insparkar. Vi tycker det är självklart att vi bör samarbeta på vår lilla högskola, vilket även bidrar till ett mer sammanknutet studentliv, samt förhoppningsvis en billigare inspark. Är du intresserad av att delta i insparken höstterminen 2015 maila studentombud@ksk.nu.

Vi har även varit representerade på ett möte med Centrala samverkan där vi pratade om en skrivelse om vad som gäller för studenter när det är stormvarning enligt SMHI. Är föreläsningar och examinationer inställda eller har studenten en giltig frånvaro eller hur fungerar det? Högskolan lovar att skrivelsen ska vara klar i god tid innan höstterminen startar.