Weekly nr 11

Den här veckan har vi haft bland annat haft lunch med tillförordnad rektor Ann-Sofi Rehnstam-Holm och förvaltningschef Thomas Achen, en aktivitet vi på studentkåren har inbokat en gång i månaden med rektor, prorektor och förvaltningschef. Syftet med lunchmötet är att på ett informellt sett ha öppna diskussioner och information kring våra verksamheter. Att högskolan prioriterar att de högst beslutande och väldigt upptagna cheferna ska ha tid att träffas och diskutera med studentkåren utöver de vanliga omständigheterna vi träffas som t.ex. möten mail och annan kontakt är väldigt uppskattat. Som studentkår känner vi oss väldigt stolta och priviligierade att högskolan ser vikten av studenternas åsikter, vilket bland annat märks i det fattas inga beslut på högskolan utan studentkårens medverkan.

Utbildningsnämnderna har sammanträtt under veckan med våra studentrepresentanter och kåraktiva. På lärande och miljös möte diskuterades t.ex. hur de estetiska ämnena ska integreras i de olika lärarutbildningarna mer samt hur de integreras nu. Även programutbudet för höstterminen 15 var ett hett ämne.

På Rådet för LärandeResursCentrum (LRC) fick vi lyssna på och diskutera med IT-chef Matts Behrens om digitaliseringen på HKR, och hur det skulle hjälpa student som personal. Vi gick även igenom verksamhetsplan och arbetsplan för LRCs styrgrupp.

I forskningsnämnden har vi diskuterat tilldelning av forskningstid i tjänsten för anställda på högskolan, en het potatis som kommer kräva flera långa möten för att komma fram till en lösning alla kan vara nöjda med.

Krinova Science Park har invigt sin nya innovationsarena. Vi, ordförande och vice ordförande var med på invigningen och minglade med bland annat kommunpolitiker. På Krinova finns det bland annat inkubatorverksamhet där nystartade företag kan få stöd och hjälp med i hela processen från idé till färdig produkt. Har du som student en idé du vill utveckla, ta kontakt med Krinova eller HKR Innovation så kan de hjälpa till.

Kommunpolitiker f.v Pierre Månsson (fp) Heléne Fritzon (s) Peter Johansson (m)  samt Eric Jönsson (idé och affärsutvecklare externa relationer på Högskolan Kristianstad) på invigning Krinova våning 2 den 20150312