Veckans Weekly, vecka 11

Denna vecka har Studentkåren arbetat med att marknadsföra det sociala utskottet inför att de första ledamöterna tillsätts. Detta sker måndagen 21/3 på styrelsemöte i hus 5 kl 16.15, till detta möte är alla medlemmar i studentkåren välkomna att delta.

Vice ordförande har varit på möte i Helsingborg och diskuterat framtiden för den av HKR och LUs gemensamma ämneslärarutbildningen som nu till hösten går skilda vägar. Det som främst diskuterades där var olika samarbetsformer mellan Lunds universitet och Högskolan Kristianstad efter att upplösningen sker.

Studentombudet har denna vecka arbetat med att uppdatera hemsidan då en del information var utdaterad.

Vice ordförande och studentombudet var också engagerade i ett möte med hyresgästföreningen vars projektutvecklare för Skåne region var på besök hos oss i studenthuset. Vi bestämde att vi ska försöka hitta möjligheter för dem att berätta för studenter deras rättigheter och skyldigheter i sitt boende.