Kallelse till Valmöte för Kristianstad Studentkår!

Den 9 oktober är det dags för Valmöte för Kristianstad Studentkår. Då blir det dags att välja en ny kårstyrelse och verksamhetsrevisorer för studentkåren för 2014.

Alla medlemmar i Kristianstad Studentkår har rösträtt, gör din röst hörd! OBS! Ta med leg och kårleg!

 

Plats: 14-425

Tid: 16.15-17.30

 

Valberedningens förslag på ny kårstyrelse:

Valberedningens förslag till val av ordförande i Kristianstads StudentKår, perioden vt2014-ht2014:

Valberedningen väljer att nominera Amanda Lindborg till posten som ordförande i Kristianstads Studentkår för perioden vt2014-ht2014. Amanda Lindborg nomineras med följande nominering: Amanda Lindborg är en person som har utvecklats mycket genom sitt tidigare arbete för och inom KSK. Hon beskriver sig själv som målmedveten, driven och engagerad och vill fortsätta att arbeta för ett KSK i utveckling, både för dess medlemmar men också för de som är engagerade inom KSK. Amanda Lindorg anser att kårens viktigaste uppdrag nästa mandatperiod är att fortsätta driva utvecklingen av studentutskott och därmed utveckla KSK som den demokratiska organisation det är. Därför vill valberedningen nominera Amanda Lindborg till ordförande för Kristianstads Studentkår, för att behålla detta driva och viktiga mål inom oganisationen och för att fortsätta arbetet med kårens kärnverksamhet.

 

Valberedningens förslag till val av vice ordförande i Kristianstads StudentKår, perioden vt2014-ht2014: Sökande saknas.

 

Valberedningens förslag till val av ledamöter till Kristianstads Studentkårs styrelse, perioden vt2014-ht2014:

Valberedningen väljer att nominera Sofia Andersson Åhbeck till ledamot inom Kristianstads Studentkårs styrelse för perioden vt2014-ht2014. Sofia Andersson Åhbeck nomineras med följande nominering: Sofia Andersson Åhbeck är en person som ännu lär sig vad arbetet inom Kristanstads Studentkårs styrelse innebär och därmed har mycket kvar att ge. Hon beskriver sig som en person med ansvarskänsla som är stresstålig och som undviker förhastade beslut. Sofia Andersson Åhbeck anser att kårens viktigaste uppdrag nästa mandatperiod är att finnas där för sina studenter och att nå ut till dem. Därför vill valberedningen nominera Sofia Andersson Åhbeck till ledamot i Kristianstads Studentkårs styrelse, för att hon vill jobba med att nå ut till studenterna och ge dem en förståelse för vad kåren verkligen arbetar med, vilket är viktigt för organisationen.

 

Valberedningen väljer att nominera Simon Göransson till ledamot inom Kristianstads Studentkårs styrelse för perioden vt2014-ht2014. Simon Göransson nomineras med följande nominering: Simon Göransson anser sig ha utvecklats mycket redan under sin korta tid i Kristianstads Studentkårs styrelse. Simon Göransson har fått en utökad syn på vad styrelsearbete innebär och hur en organisation fungerar, något han nu vill arbeta med att utveckla och driva. Simon Göransson beskriver sig som en engagerad person som försöker få med alla i projekten och se till att alla medarbetare mår bra. Simon Göransson anser att kårens viktigaste arbete för nästa mandatperiod är att finnas där för studenterna och personligen vill han fortsätta att utveckla det hälsovetenskapliga sektionsutskottet. Därför vill valberedningen nominera Simon Göransson till ledamot i Kristianstads Studentkårs styrelse, för att behålla hans driv och engagemang i studentkåren och för att han vill jobba för sina medstudenter.

 

Valberedningen väljer att nominera Seth Brosjö till ledamot inom Kristianstads Studentkårs styrelse för perioden vt2014-ht2014. Seth Brosjö nomineras med följande nominering: Seth Brosjö är en person som även han håller på och lär sig vad arbetet inom Kristianstads studentkårs Styrelse innebär och som har fått mersmak. Seht Brosjö beskriver sig själv som en lugn person och som vill fortsätta att arbeta med utvecklingen av utskotten. Seth Brosjö anser att kårens viktigaste uppdrag nästa mandatperiod är att finnas där för studenterna och personligen vill han fortsätta att utveckla det pedagogiska sektionsutskottet. Därför vill valberedningen nominera Seth Brosjö till ledamot i Kristianstads Studenkårs styrelse för att han vill fortsätta att arbeta med KSKs utveckling.