Denna vecka har studentkåren stått och tagit emot donationer till musikhjälpen. Många har donerat pengar som kommer att gå till något som vi anser viktigt, alla barns rättighet till utbildning, oavsett var du än bor på denna jord. Alla barn i krig och konfliktområden ska kunna gå i en säker skola. Till alla som har donerat mer än 35 kr har vi gett bort ett tygmärke som visar att de har stött musikhjälpen. Tack till dig som stött detta.

Vidare har vi varit på rektorslunch där vi efter rektors tal fått se och höra SAUS luciatåg som spred glädje och ljuva toner på högskolan mitt i vintern. Luciatåget gick runt i hus 7 sjöng för studenter och personal, det var väldigt uppskattat av många.

Vice ordförande har varit på utbildningsnämnden tillsammans med nästa års studentrepresentanter. Vidare har vice ordförande varit på möte tillsammans med ledning och forskningsnämnden för att diskutera vidare forskning utifrån forskningspropositionen som just nu är en het potatis i forskarkretsar då den kan komma att förändra förutsättningarna för forskning på lärosäten i Sverige. Under måndagen var studentkåren på plats på sista högskolestyrelsemöte där skolans budget för nästa år röstades igenom.

Detta är årets sista Weekly och vi som har arbetat detta år vill tacka för oss och lämnar över vårt arbete till nästa års AU, vi önskar dem lycka till.

 

Jag vill tacka för all denna tid som jag har fått vara här och stå upp för era åsikter, rättigheter och arbeta för era studiers framtid. Jag hoppas att ni får en god studietid här på skolan, gl:hf

//Viktor Winberg, Ordförande Kristianstad studentkår 2016

 

Jag vill tacka för denna tid med alla nya människors jag arbetat med och hjälpt. Det har varit hårt, lärorikt och alldeles fantastiskt. Jag hoppas att den tid jag arbetat här kan ge er större möjlighet att lyckas med era studier. Med hopp om en ljusare framtid för alla studenter.

//Erik Albihn, Vice ordförande studentkåren

 

Jag vill också tacka för min tid som kårens studentombud men mig blir ni inte av med riktigt än.
Nästa år ska jag sitta kvar i styrelsen och (försöka) avsluta mina studier. GG:re?

//Jacob Flygare, Studentombud