Hej

Vi har under veckan som gått arbetat med mycket projekt som ska undersökas vidare eller avslutas innan årets slut.

Vice ordförande har varit på möte med utbildningsnämnderna och bestämt att det ska bli förändringar och nya utbildningar inom lärarutbildningarna. Vice ordförande har dessutom varit på samverkan där vi bestämt att vi ska arbeta mer med situationen i hus 7 som just nu är dålig vid lunchtid. På torsdagens skyddsrond konstaterade vi att det behöver göras förändring av den passage som leder från högskolan upp mot flera av studentboendena då det är bilar som kör med för hög hastighet där kring husen, detta tycker vi är allvarligt och hoppas att detta åtgärdas snarast för allas säkerhet.

På fredagen hade vi ett extrainsatt möte för att välja Studentombud för verksamhetsåret 2017 för studentkåren. Det var flera medlemmar som sökte posten och efter en stunds spännande omröstning stod det klart att Alexander Persson blivit framröstad. Vi tror att han kan hjälpa kåren att bli bättre för studenter att kunna studera och vara studenter på högskolan Kristianstad.

Väl mött

//Erik Albihn, vice ordförande studentkåren.