Hallå studenter!

Jag tror inte vi har blivit fullt introducerade ännu, mitt namn är Kristoffer Pynnönen och jag är nya ordförande på Kristianstad Studentkår.

Jag började plugga till förskollärare på Kristianstad högskola hösten 2014 och sedan dess har jag älskat den här skolan. Jag började inte vara fullt aktiv inom Studentkåren förrän 2016 då jag blev invald som vice ordförande till vårt sociala utskott, SAUS, och därefter blev jag även ordförande.
Senare på året blev jag nominerad till att bli ordförande för Studentkåren och nu sitter jag här i 2017 och skriver denna Weekly som er ordförande. Det har varit en snabb resa, men jag kommer göra allt jag kan för att se till så att Studentkårens verksamhet drivs framåt med styrka och stabilitet.

Jag, min vice ordförande och mitt studentombud har varit i full rush de senaste två veckorna med att sätta oss tillrätta i hus 13. Under den senaste helgen hade vi ett internat där vi satt tillsammans med vår styrelse och gick igenom studentkårens stadga, styrdokument, policys och arbetsordningar, för att se om där behövdes göra ändringar eller om dem behövde förnyas. En del förändringar och uppdateringar blev det, och dessa kommer att föras vidare till vårt årsmöte som kommer hållas i mitten på februari där ni medlemmar kommer få chansen att godkänna våra förslag.
Under detta internat valde vi även in ledamöter till SAUS och nu är Alexander Strandberg ordförande Joakim Nilsson är vice ordförande för SAUS. Under de närmaste veckorna kommer ni få se en hel del evenemang som de kommer att anordna.

Vi har även börjat boka in möten för de olika råd och nämnder som skolan har. Vi har gått ut till er studenter om att vi behöver studentrepresentanter då vi har en del platser lediga som gärna får bli fyllda av er. Vi kommer i år också trycka lite extra på att få representanter på de olika programråd som existerar.

Men med detta sagt vill jag bara säga att jag ser fram emot det kommande året och vilka möjligheter de kommer att ge. God fortsättning!

/ Kristoffer Pynnönen, Ordförande