Varför kårmedlemskap? Det enkla svaret är för att det gynnar dig. Oavsett om du bor på campus och går på alla studentkårens grejer, eller pendlar och har två barn så gynnas du av att vara medlem i studentkåren. Hur? Ja det ska jag berätta lite närmare om nu!

Ett kårmedlemskap är något som gynnar dig ekonomiskt. Våra medlemmar får bägge studentrabattkorten, studentkortet och mecenat och dessutom har de mer än 50 stycken rabatter lokalt i Kristianstad med omnejd.  Tränar du? Du får ett årskort på 24/7 med 1300kr rabatt. Behöver du nya glasögon, du får 10% hos två optiker. Gillar du att fika eller äta ute finns där även en mängd olika rabatter. Om du gillar att läsa dagstidningen så får du 50% rabatt när du prenumererar på Kristianstadbladet. Personligen tjänar jag över 800kr på mitt kårmedlemskap varje termin. Vice kårordförande sparar strax över 1000 lappen. Man gynnas ekonomiskt av att vara med i studentkåren. Skulle du inte klara en tenta och vara några poäng ifrån att få CSN nästa termin? Som kårmedlem kan du ta ett lågräntelån hos Kreditkassan som är en kårägd stiftelse i Lund, och klara din försörjning tills du gjort omtentan.

Du gynnas också av att du får en bättre situation som student. Studentkåren jobbar ständigt med att du ska få bättre förrutsättningar för studier. Att vara student är ibland ett sorts rättsligt limbo. Vi arbetar för att det ska vara enklare att vara student. Detta gör vi dels genom att arbeta för att du ska få bättre rättigheter som student. Till exempel så har vi i höst fått igenom så att du som student på en heltidsutbildning på campus inte ska behöva ha ordinarie tentor under helger. Vi på kåren får ständigt igenom nya studenträttigheter, tidigare har vi bland annat fått igenom att du har rätt att få veta vilka kursböcker du ska ha senast 3 veckor innan kursstart, att du inte kan bli underkänd på ett moment för att du stannade hemma med sjukt barn istället för att gå på en föreläsning, och nu jobbar vi för att du ska ha rätt till lärare med utbildning i hur man undervisar. Vi jobbar också med saker runt om kring studentlivet, bland annat är det vi som drev frågan om en busslinje som gick till högskolan! Du kanske undrar hur detta är något du gynnas med av medlemskapet, alla får ju dessa rättigheter? Ja det är sant, men vi kan påverka mer ju fler medlemmar vi har. Ditt medlemskap ger kraft i vårt arbete för mer studenträttigheter! Du gynnas direkt av att situation kan bli bättre som student.

Du gynnas också av att du får en bättre utbildning! Vi på studentkåren har studentrepresentanter där alla beslut tas på högskolan. Vi finns med på allt från diskussioner om olika program där våra programutskott finns med, till beslut i högskolestyrelsen där vi är tre stycken från studentkåren som sitter med. Vi ser till att ditt perspektiv som student lyfts fram och vi håller på det. Vi ser till att den studentbild som finns visar på hur stor mångfald inom studenterna som finns. Vi ser till att du inte glöms bara för att du är ensamstående mamma, lite äldre, har ett funktionshinder, pendlar från Blekinge eller finansierar dina studier med extrajobb. Du gynnas av ditt medlemskap genom att ditt perspektiv kommer med. Gör det inte det ändå? Jo visst, men inte alls på samma sätt. Som medlem kan du lyfta en fråga som är viktig för dig på något av våra medlemsmöten. Du kan få hela studentkåren med dig istället för att behöva kämpa själv.

Vi arbetar för att DU ska få den bästa möjliga utbildningen och tiden på Högskolan Kristianstad. Vi arbetar för att du ska få bättre förutsättningar för att vara student. Det är vad vi på Kristianstad Studentkår gör. Det är det du får av ditt medlemskap.

Amanda Lindborg
Kårordförande