Valmöte 4/12

Kristianstad studentkår kallar till extra medlemsmöte för att fyllnadsvälja Studentombud, kårstyrelse, verksamhetsrevisorer och kårfullmäktige. Klockan 16:15-17:15.

Mötet hålls i sal 6:315, nominerade meddelas senare.