Hej kära medlemmar,
Verksamhetsåret närmar sig sitt slut och det är dags att välja nästa års styrelse.
Nedan är kallelsen och dagordningen för valmötet.
I följande dokument finns dagordning samt alla bilagor och förtydligande, läs mer i denna kallelse för att vara förbered inför mötet:

Kallelse valmöte samt bilagor

Medlemmar är välkomna att närvara och göra sin röst hörd. Ta med medlemskapsbevis och legitimation!
Det kommer bjudas på kaffe och kaka!

Information gällande Covid-19:
1. Vi följer hälsomyndighetens restriktioner och kommer att begränsa antalet deltagare i lokalen till 50 personer. Skulle fler medlemmar önska närvara och rösta vidtas då åtgärder för en demokratisk röstning.
2. Det kommer att finnas handsprit på plats.
3. Skulle du känna dig minsta sjuk i feber, hosta eller andra symptom ber vi dig att stanna hemma!
Disclaimer:
Studentkåren har rätten att ta bilder och videor under sina event samt att använda dem hur de vill. Om du deltar i ett event av kåren så ger du dessa rättigheter till dem.