Gör din röst hörd

Hej kära medlemmar,
Verksamhetsåret närmar sig sitt slut och det är dags att välja nästa års styrelse.
Nedan är kallelsen och dagordningen för valmötet.

I följande dokument finns dagordning samt alla bilagor och förtydligande, läs mer i denna kallelse för att vara förbered inför mötet:

Alla medlemmar är välkomna att närvara och göra sin röst hörd. Ta med medlemskapsbevis och legitimation!
Det kommer bjudas på kaffe och kaka!