Hej kära medlemmar,

Verksamhetsåret närmar sig sitt slut och det är dags att välja nästa års styrelse.
Nedan är kallelsen och dagordningen för valmötet.

KALLELSE & DAGORDNING

26-10-17 Hus 6:315

16:30-18:30

 

 • Mötets öppnande.
 • Val av mötesordförande
 • Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslista
 • Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 • Fastställande av antal ledamöter i Kårstyrelsen
 • Val av Kårstyrelse
  • Val av presidiet
  • Val av fastställt antal övriga ledamöter
  • Val av fastställt antal suppleanter
 • Val av ständig sekreterare
 • Val av kassör
 • Val av två (2) verksamhetsrevisorer
 • Mötets avslutande.

 

Här är valberedningens rekommendationer:
Election Committee – Recommendation for the board of the Kristianstad Student Union 2018

Presidiet

Ordförande: Kristoffer Pynnönen
Vice ordförande: Viktor Winberg

Övriga ledamöter

Studentombud: Alexander Persson
4:e arvoderad/kommunikatör: Hans Duong
Ledamot: Victor Ingvarsson, John Daley, Emelie Melin, Elisabet Holmer

 

Motnomineringar kunde skickas in fram tills den 25/10, kl 12.00. Följande motnomineringar inkom under motnomineringsperioden:

Ordförande: Viktor Winberg

Vice ordförande: Kristoffer Pynnönen

Studentombud: Jonathan Hoffmann

Ledamot: Kimberly Klarin, Stina Svensson, Fredrik Karén

Ni kan läsa dem fullständiga motnomineringarna här: Motnomineringar

 

Alla medlemmar är välkomna att närvara och göra sin röst hörd. Ta med medlemskapsbevis och legitimation!

Det kommer bjudas på kaffe och kaka!