Valmöte 15/10

Det är dags för val till nästa års kårstyrelse, presidium och kårfullmäktige.

15/10 – 16:15
Aulan hus 6 (6:315)

Nomineringar http://ksk.nu/valberedningens-forslag-karstyrelse-2015/

Mer information publiceras löpande.