Valgranskning: Besök i valstugorna med fokus studentstaden Kristianstad

Valet närmare sig med stormsteg och i vår valbevakning har därför vi på studentkåren besökt valstugorna i Kristianstad och ställt frågan hur partierna vill utveckla Kristianstad som studentstad och arbeta med frågan under den kommande mandatperioden. Detta för att ge partierna en chans att utveckla sin vision lite mer än vad som stod skrivet i deras valprogram.
Granskningen av valprogrammen i Kristianstad hittar du här: http://ksk.nu/valgranskning-hur-vill-partierna-utveckla-studentstaden/

Socialdemokraterna
S tycker det är viktigt att kunna uppfylla den kommunala bostadsgarantin och satsa på bostäder överlag. Man vill skapa en miljö som får studenter att stanna i Kristianstad. Dessutom vill man skapa smidigare gångväg mellan campus och centrum.

Folkpartiet
Fp vill utveckla närområdet kring campus, med Krinova i fokus. Genom att få mer företagande runt campus kommer också infrastruktur som kommer studenter till gagn. De vill att Kristianstad ska vara en aktiv stad och tror att det kommer gynna studenterna. De anser också att rektorsrekryteringen är väldigt viktigt.

Sverigedemokraterna
SD ansåg sig ha dålig koll på studenters frågor i Kristianstad och lyssnade på vad vi hade att framföra istället.

Kristianstadbygdens framtid
KF vill knyta ihop campus och centrum.

Kristdemokraterna
KD anser att det är viktigt att den nya rektorn blir bra och att högskolan har ett bra rykte. De vill skapa mer kontakter mellan högskolan och näringslivet. Dessutom vill de bättre kommunicera aktiviteter i centrum till studenter.

Centerpartiet
C är stolta över HKRs VFU profil. De vill utöka tillgången till VFU-platser och göra det möjligt att kombinera arbete och studier. De vill också knyta ihop campus och centrum bättre.

Vänsterpartiet
V vill införa en lägenhetsgaranti för studenter, där istället för samlade studentbostäder så ligger studentlägenheter bland andra sorters boende. De vill även satsa på kollektivtrafiken.

Miljöpartiet
Mp vill satsa på fler professorer och anser det viktigt att högskolan har fokuserad forskning med spets. De betonar vikten av samverkan, men försiktighet i samverkan med näringsliv för akademisk oberoende. De vill också införa fler lärarledda timmar.

Moderaterna
M vill få fler studenter att flytta till Kristianstad och även stanna i kommunen efter studierna. De vill uppnå det bland annat genom en större social tillvaro för studenter på campus. De vill också utöka kollektivtrafiken mellan campus och centrum under alla dygnets timmar för att knyta campus närmare stadskärnan.