Valgranskning: Hur vill Kristianstads partier utveckla Kristianstad som Studentstad?

Det är lite mer än en månad kvar nu till valet. För oss på Studentkåren är en viktig fråga hur Kristianstad ska utvecklas som studentstad. Därför har vi genomfört en granskning av de kommunala valprogrammen/handlingsprogrammen för de kommunpartier som fick mer än 1 % i förra kommunalvalet. Vi har granskat de punkter som berör Kristianstad som studentstad och studenters situation.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill införa en lägenhetsgaranti för studenter vid Högskolan. Idag finns det redan en bostadsgaranti, som garanterar boende som kan tex vara rum i lägenhet, korridorsboende eller lägenhet. Vänsterpartiet vill även införa fri kollektivtrafik för studenter inom Kristianstad kommun.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill ta ett helhetsbegrepp på vilka utvecklingsmöjligheter det finns i samarbete mellan högskolan och kommunen. Man vill också att kommunen ska leva upp till bostadsgarantin.

Miljöpartiet

Miljöpartiet skriver att man utvecklar Kristianstad som studentstad bla genom bättre kommunikationer och fler fritidsaktiviteter. De vill också samverka med högskolan för attraktiva utbildningsmöjligheter.

Moderaterna

Moderaterna vill utreda förutsättningarna för studentmedarbetarskap. Studentmedarbetarskap är ett extra jobb inom studentens utbildningsområde med tanke att ge relevant yrkeserfarenhet samtidigt som det är anpassat till att den arbetande är student.

Har valprogram men nämner inget om att utveckla Kristianstad som studentstad eller studenters situation:

Folkpartiet

Kristianstadbygdens framtid.

Övriga partier har ej publicerade valplattformar. Studentkåren har sökt kontakt med dessa partierna.