Valgranskning: Hur vill partierna utveckla Skåne

För en tid sedan så presenterade vi här på Studentkåren en granskning av hur de kommunala partierna ville förbättra Kristianstad som studentstad. Vi tittade på hur de olika partierna vill utveckla kommunen som en kunskapsort med hänseende till studenter och Högskolan. Vi har nu genomfört en likadan granskning på en regional nivå för att se hur de regionala partierna önskar förbättra Skåne som en kunskapsregion och vad de önskar uppnå för studenterna i regionen.

Moderaterna:

Moderaterna önskar utveckla ett tätare samarbete mellan företag och högre lärosäten i syfte att studenter skall få möjlighet att knyta kontakter samt underlätta övergången från studier till arbetsliv. Vidare önskar de stärka engagemanget för de gemensamma forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

Centerpartiet:

Centerpartiet önskar avskaffa alla studieavgifter på högskolor för utomeuropeiska studenter. De önskar även stärka anknytningen mellan studenter, lärosäten och arbetsliv, detta önskar de uppnå framför allt genom införande av fler studentmedarbetarsystem med företag och kommuner. Studentmedarbetare är studenter som får möjlighet att arbeta inom den relevanta branschen samtidigt som de studerar.

Kristdemokraterna:

Kristdemokraterna önskar en fördjupad samverkan med universitet och högskolor för att främja entreprenörskap och innovation i regionen. Samt aktivt verka för att Skåne som region ska dra fördelar av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

Miljöpartiet:

Miljöpartiet önskar stärka studenthälsan i samarbete med primärvården för att trygga studenters fysiska och psykiska hälsa. Vidare önskar de bredda och förbättra systemet med studentrabatter i kollektivtrafiken samt att man som student ska ha studentrabatt vid resor över Öresund oavsett studieort. De vill också erbjuda fler praktikplatser samt platser som studentmedarbetare inom näringslivet i regionen.

Socialdemokraterna:

Socialdemokraterna önskar stödja entreprenörskap och innovationer i regionen i samverkan och dialog med akademin och näringslivet.

Folkpartiet:

Folkpartiet önskar skapa ett forskningscenter för primärvård som ska hålla europeisk toppklass.

Följande partier har ej specifikt nämnt högre utbildning eller studenter i sina program för kommande mandatperiod:

Vänsterpartiet

Sverigedemokraterna

Länkar till MAX IV och ESS hemsidor:

https://www.maxlab.lu.se/ (MAX IV)

http://europeanspallationsource.se/ (ESS)