Förordnande av styrelse för Kristianstad Studentkår verksamhetsår 2016

Ett valmöte är inplanerat den 14 oktober 1615-1830 i hus 6:315, där de nominerade kan röstas på av alla kårmedlemmar. Motnomineringar skickas till

Valberedningen har efter granskande av inkomna ansökningar och ett uppsökande arbete träffat berörda kandidater och utifrån det förordas:

Viktor Winberg till posten som kårordförande

Viktor har en gedigen bakgrund i studentkårens verksamhet där han varit aktiv som deltidsarvoderad projektledare kring utbildningsbevakning på programnivå, aktiv i studentkårens studentkontakt, samt suttit under pågående verksamhetsår som vice ordförande. Viktor har en stark personlighet, med tydlig vision och uppvisar goda förmågor att leda utan prestige. Viktor kommer vara en stark kraft för studentkåren och se till att studenterna på högskolan kan få njuta av kunskapens frukt! Om Viktor skulle vara ett köksredskap skulle han vara en stekspade, för att det går att göra mycket med den, men den kan också ligga still och inte göra något.
Därför nominerar vi Viktor Winberg.

Beatrice Pettersson till posten som vice kårordförande

Beatrice har stark vilja för att driva studenters rättigheter framåt och hon har en oerhörd glöd. Hon för in nya perspektiv och en har egenskaperna nödvändiga för att engagera fler i studentkåren. Med hjälpsamhet, insikt och ett knivskapt sinne kommer Beatrice vara en stark kraft för studenterna på högskolan. Om Bea skulle vara ett köksredskap skulle hon vara en mospress, för utan den får man inte sitt underbart goa mos.
Därför nominerar vi Beatrice Pettersson.

Erik Albihn till posten som studentombud

Erik har med sitt långa engagemang i studentkåren och skåne studentnation en god grund att bygga på. Erik har stor kunnighet och en ihärdighet som kommer tjäna honom väl i arbetet som studentombud. En stor passion för logik och styrdokument gör honom väldigt lämpad för att försvara studenterna i frågor mot högskolan. Om Erik skulle vara ett köksredskap skulle han vara en slev, för att han fångar upp det som blir kvar.
Därför nominerar vi Erik Albihn.

Som styrelseledamöter förordas:

Björn Jönsson

Björn har ett starkt varumärke inom tillgänglighetsfrågor och en stor föreningsvana. Björns kontaktnät och erfarenhet gör honom till ett trovärdigt val för studentkåren. Han kommer vara en stark kraft för att utveckla studentkårens tillgänglighetsarbete. Om Björn skulle vara ett köksredskap skulle han vara elvispen, för det är två vispar som samarbetar samtidigt om att röra om och vispa till smeten.
Därför nominerar vi Björn Jönsson.

Lukasz Nastaly

Lukasz har en stor vilja att hjälpa till och är redo att arbeta för studentkåren. Han kommer vara en stark kraft för att öka studentkårens verksamhet och se till att vi når ut till fler studenter. Lukasz har även ett annorlunda synsätt vi hoppas han kan bidra styrelsen med, genom att han kommer till högskolan som utbytesstudent från Irland. Om Lukasz skulle vara ett köksredskap skulle han vara en spis, för den är varm och man kan göra saker på den.
Därför nominerar vi Lukasz Nastaly.

Kimberly Klarin

Kimberly har en månhet om att få folk inkluderade och en vilja att förändra som kommer bidra till att utveckla studentkårens arbete och lyfta studentfrågor ännu mer. Kimberly är ambitiös och vi tror att den ambitionen kommer gynna kårens arbete såväl socialt som utbildningsmässigt. Om Kimberly skulle vara ett köksredskap skulle hon vara en kniv, för med en kniv kan man skära igenom det som är tungt och dela upp saker så alla får lika stora bitar.
Därför nominerar vi Kimberly Klarin.

Magnus Evaldsson

Magnus kan bidra i styrelsen genom med ett nytänkande och erbjuda styrelsen variation och nya och spännande idéer. Magnus har under det tidigare året varit studentrepresentant i både högskolestyrelsen och disciplinnämnden. Om Magnus skulle vara ett köksredskap skulle han vara en kniv, för det Magnus har tidigare jobbat som kock och man behöver kniv till allt.
Därför nominerar vi Magnus Evaldsson.

Jonathan Hoffman

Jonathan har en gedigen bakgrund i föreningslivet och har en ambitiös och seriös hållning. Jonathan har goda social förmågor och han kommer vara ett gott tillskott för studentkårens verksamhet. Jonathan känner att han skulle kunna bidra till att skapa sociala events för studenter, och göra studentkåren mer synlig för studenter. Om Jonathan skulle vara ett köksredskap skulle han vara en stekpanna, för att olja kan laga för många personer och det går att göra många olika saker i en stekpanna.
Därför nominerar vi Jonathan Hoffman.

Elise Kjeller

Elsie är en väldigt stark person med en stark vilja som skulle kunna bidra till kårstyrelsen på många olika plan. Elsie är en väldigt intelligent och positiv person som kommer att bidra med sitt engagemang och sin välvilja. Elise är en positiv kraft för studenterna och hennes engagemang kommer berika studentkårens organisation och arbete. Om Elsie skulle vara ett köksredskap skulle hon vara en kniv, vass och nödvändig.
Därför nominerar vi Elise Kjeller.

Lisa Englund Stoltz

Lisa är en person med som tycker det är väldigt viktigt att det är rättvist och med skolfrågor. Lisa har erfarenheter av att arbeta med sponsorer som vi tror skulle vara till stor fördel för studentkåren. Lisa har tydliga visioner om vägen framåt och det gör henne till en stor styrka för kårens arbete. Om Lisa skulle vara ett köksredskap skulle hon vara en visp, för hon gillar att blanda människor och olika grupper och röra runt lite.
Därför nominerar vi Lisa Englund Stoltz.