Valberedningens förslag till kårstyrelse 2015

Valberedningen har valt att nominera följande personer och en motnominering har inkommit:

Presidie

Dennis Lindh
Ordförande

Dennis har en erfarenhet och ett engagemang som kommer att driva kåren framåt. Han kommer som ordförande, ur ett helhetsperspektiv, se till studenternas behov och med sin erfarenhet kommer han att kunna se studenter som individer. Han ser sig själv som en problemlösare och vill att allas åsikter skall framföras. Han har en stark vilja och detta kommer göra kåren ostoppbar.
Därför nominerar vi Dennis Lindh.

Sara Nord
Vice Ordförande

Sara är en stabil person som tillsammans med ordförande kommer att utgöra ett välbalanserat presidium. Med sin starka vilja kommer hon att kunna driva frågor som gynnar Kristianstad Högskolas studenter och studentkår. Med en vision om en växande studentkår ser hon möjligheter för ett utökat samarbete mellan kåren och högskolan.
Därför nominerar vi Sara Nord.

Victor Winberg har valt att motnominera sig själv till posten som vice ordförande.

Ledamöter

Jasmine Isgren
Ledamot

Jasmine kommer att vara en drivande kraft som för styrelsearbetet framåt. Hon vill att kåren skall sträva mer efter att jobba med studenter och inte enbart för studenter. Jasmine vill öka kommunikationen mellan studenter och kåren för att förbättra bland annat tillgänglighet, arbetsmiljö och delaktighet. Hon är inte rädd att ta initiativ och styra upp arbete när och om det behövs.
Därför nominerar vi Jasmine Isgren

Björn Jönsson
Ledamot

Björn är en person, som med sina tidigare erfarenheter, kommer att kunna bidra till nya sätt att arbeta och hantera problem inom styrelsearbetet. Hans fokus ligger på ökad tillgänglighet och gemenskap. Detta vill han uppnå genom förbättrad kommunikation och kunskap mellan berörda parter inom högskolan. Genom att först lyssna in allas åsikter, för att kunna se saker ur ett helhetsperspektiv, kommer Björn att kunna bidra till ett hälsosamt och trevligt klimat inom styrelsen.
Därför nominerar vi Björn Jönsson.

Marta Nilsson
Ledamot

Marta kommer att vara en stödjande kraft inom styrelsen. Hennes tidigare arbete och intresse för kåren gör att hon är väl insatt i, och förberedd på, styrelsens arbete. Hennes lugn och resonemang kommer att ge en stabilitet som styrelsens medlemmar kan nyttja. Marta har en stor social kompetens och har lätt för att få kontakt med nya människor vilket underlättar i kårens arbete med att nå ut till både nya och gamla studenter.
Därför nominerar vi Marta Nilsson.

Viktor Winberg
Ledamot

Viktor är en person som kommer att tillföra nya idéer och visioner till kåren. Han har lätt för att få kontakt med nya människor och är lyhörd för andra personers åsikter. Viktors tidigare arbete inom kåren gör att han har en erfarenhet och en insyn i hur och med vad kåren arbetar. Med sina studieerfarenheter för han med sig ett nytt perspektiv som gynnar kåren.
Därför nominerar vi Viktor Winberg.