Val till fullmäktige 2016

Valmötet för att välja in representanter till att sitta i fullmäktige för 2016 hålls den 12 november 16:15 i hus 6:315.

Kallelse val till fullmäktige151112