Idag har jag medverkat på Högskolan Kristianstad & Blekinge Tekniska Högskolas gemensamma högskolepedagogiska konferens Lärarlärdom. Att ge högskolelärarna en arena att utbyte erfarenheter för att öka sin egen pedagogiska skicklighet är ett bra initiativ och de bägge lärosätena har haft den här konferensen några år nu vilket get lärarna en återkommande möjlighet till erfarenhetsutbyte. Det finns en otrolig vilja och kompetens hos våra lärare som är värd att premiera, vilket vi från studentkåren gör varje år med vårt pris årets pedagog. Ett pris där förra året över 40 lärare vid Högskolan Kristianstad blev nominerade av sina studenter. Men samtidigt som det glädjer mig att känna igen många under konferensen från förra året kan jag inte låta bli att undra var är resten av högskolornas lärare?

Jag var på en spännande presentation kring Technological Pedagogical Content Knowledge, TPAC under förmiddagen. TPAC är en metod för hur teknik använd i ämnesundervisningen. Presentatören pratade bland annat kring hur högskolan har ett uppdrag att bilda studenter i tekniska färdigheter för att ge de mest anställningsbara studenterna, och därför har läraren ett uppdrag att introducera studenten för användande av teknik.  Jag såg dock en sak i henoms presentation, TPAC grundade sig i att läraren hade goda kunskaper i ämnet, teknik, samt pedagogik. Tyvärr är det enda officiella kravet för att få blir lärare på högskolan goda ämneskunskaper, en väldigt viktig komponent för en lärare, men inte den enda. under presentation såg jag hur detta perspektivet på undervisning faller för många högskolelärare då de saknar de pedagogiska verktygen som krävs för att kunna ha en didaktisk förståelse att använda i samspel med teknik. Alla undervisningsmetoder passar inte alla studenter, eller alla lärare, men här blir det en avgränsning för att det grundläggande verktyget för undervisning saknas, pedagogik.

Det är därför vi i studentkåren driver vårt krav på 30hp obligatorisk högskolepedagogisk utbildning för all undervisande personal. Om lärarna får de nödvändiga verktygen de behöver för att undervisa så kommer det gynna alla. Studenterna kommer få en mer kvalitativ undervisning där fler når målen. Lärarna kommer få fler verktyg för att förmedla de goda ämneskunskaper de har inom ett ämne de brinner för. Det kommer också leda till att de lyckas inspirera studenterna ännu mer.  Detta var det perspektiv jag lyfte under den avslutande paneldebatten som kommer komma upp på webben i nästa vecka. Studenterna har rätt till den bästa möjliga utbildning, för att få den behövs de bästa möjliga lärarna.  Initiativ som denna konferens och en pedagogisk karriärstege är goda initiativ, men att forskning värderas högre än undervisning skapar en obalans. Det är dessutom viktig med en koppling mellan forskning och undervisning som gör att det är viktigt att studenterna kommer i kontakt med forskningsprojekten, samt att forskarna undervisar för att bidra med sin expertis. Men för att detta ska ge så mycket som möjligt krävs att även de som i huvudsak är inriktade mot forskning har en grundläggande pedagogisk färdighet. Därför kan aldrig en pedagogisk karriärstege ersätta ett krav på pedagogisk utbildning för all undervisande personal.

 

Amanda Lindborg
Kårordförande

 

Picture from sxc.hu by ywel