Valberedningens förslag, kårstyrelse 2015

Valberedningens förslag till kårstyrelse 2015 Valberedningen har valt att nominera följande personer och en motnominering har inkommit: Presidie Dennis Lindh Ordförande Dennis har en erfarenhet och ett engagemang som kommer att driva kåren framåt. Han kommer som ordförande, ur ett helhetsperspektiv, se till studenternas behov och med sin erfarenhet kommer han att kunna se studenter som individer. Han ser sig själv som en problemlösare och vill att allas åsikter skall framföras. Han har en stark vilja och detta kommer göra kåren ostoppbar. Därför nominerar vi Dennis Lindh. Sara Nord Vice Ordförande Sara är en stabil person som tillsammans [...]

By | October 2nd, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , |Comments Off on Valberedningens förslag, kårstyrelse 2015

Valmöte 15/10

Valmöte 15/10 Det är dags för val till nästa års kårstyrelse, presidium och kårfullmäktige. 15/10 - 16:15 Aulan hus 6 (6:315) Nomineringar http://ksk.nu/valberedningens-forslag-karstyrelse-2015/ Mer information publiceras löpande.

By | September 24th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , |Comments Off on Valmöte 15/10

Vilka ska leda studentkåren 2014?

Kallelse till Valmöte för Kristianstad Studentkår! Den 9 oktober är det dags för Valmöte för Kristianstad Studentkår. Då blir det dags att välja en ny kårstyrelse och verksamhetsrevisorer för studentkåren för 2014. Alla medlemmar i Kristianstad Studentkår har rösträtt, gör din röst hörd! OBS! Ta med leg och kårleg!   Plats: 14-425 Tid: 16.15-17.30   Valberedningens förslag på ny kårstyrelse: Valberedningens förslag till val av ordförande i Kristianstads StudentKår, perioden vt2014-ht2014: Valberedningen väljer att nominera Amanda Lindborg till posten som ordförande i Kristianstads Studentkår för perioden vt2014-ht2014. Amanda Lindborg nomineras med följande nominering: Amanda Lindborg är en person som [...]

By | September 17th, 2013|Categories: Nyheter|Tags: , |Comments Off on Vilka ska leda studentkåren 2014?