Valmöte 2018

Gör din röst hörd Hej kära medlemmar, Verksamhetsåret närmar sig sitt slut och det är dags att välja nästa års styrelse. Nedan är kallelsen och dagordningen för valmötet. I följande dokument finns dagordning samt alla bilagor och förtydligande, läs mer i denna kallelse för att vara förbered inför mötet: Dagordning samt bilagor   Alla medlemmar är välkomna att närvara och göra sin röst hörd. Ta med medlemskapsbevis och legitimation! Det kommer bjudas på kaffe och kaka!

By | October 3rd, 2018|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on Valmöte 2018

Valmöte 17

Hej kära medlemmar, Verksamhetsåret närmar sig sitt slut och det är dags att välja nästa års styrelse. Nedan är kallelsen och dagordningen för valmötet. KALLELSE & DAGORDNING 26-10-17 Hus 6:315 16:30-18:30   Mötets öppnande. Val av mötesordförande Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Upprättande och godkännande av röstlängd Fastställande av föredragningslista Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat Fastställande av antal ledamöter i Kårstyrelsen Val av Kårstyrelse Val av presidiet Val av fastställt antal övriga ledamöter Val av fastställt antal suppleanter Val av ständig sekreterare Val av kassör Val av två (2) verksamhetsrevisorer Mötets avslutande.   Här är valberedningens rekommendationer: Election Committee [...]

By | October 5th, 2017|Categories: Nyheter|Tags: , , , , , , , , , |Comments Off on Valmöte 17

Extrainsatt valmöte 161118

Hej, Vi kommer att ha en extrainsatt valmöte. På detta möte kommer vi att välja studentombud för verksamhetsåret 2017, om du är sugen på posten så kan du komma in på kåren och fråga lite och få reda på mer. Om du skulle vilja ställa upp för valet så behöver du bara gå på mötet och nominera dig när punkten kommer upp, alla kandidater kommer att bli ombedda att presentera sig på mötet. Kallelsen kan ni se här: kallelse161118

By | October 28th, 2016|Categories: Nyheter|Tags: , , |Comments Off on Extrainsatt valmöte 161118

Medlemsmöte

MEDLEMSMÖTE 151208 KALLELSE & DAGORDNING 15-12-08  Hus 6:315 16:15-17:30 Alla medlemmar är välkomna att närvara och göra sin röst hörd! kallelse-val-till-fullmäktige151208  

By | November 17th, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on Medlemsmöte

Val till fullmäktige 2016

Val till fullmäktige 2016 Valmötet för att välja in representanter till att sitta i fullmäktige för 2016 hålls den 12 november 16:15 i hus 6:315. Kallelse val till fullmäktige151112

By | November 2nd, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on Val till fullmäktige 2016

Valberedningens förslag till kårstyrelse 2016

Förordnande av styrelse för Kristianstad Studentkår verksamhetsår 2016 Ett valmöte är inplanerat den 14 oktober 1615-1830 i hus 6:315, där de nominerade kan röstas på av alla kårmedlemmar. Motnomineringar skickas till Valberedningen har efter granskande av inkomna ansökningar och ett uppsökande arbete träffat berörda kandidater och utifrån det förordas: Viktor Winberg till posten som kårordförande Viktor har en gedigen bakgrund i studentkårens verksamhet där han varit aktiv som deltidsarvoderad projektledare kring utbildningsbevakning på programnivå, aktiv i studentkårens studentkontakt, samt suttit under pågående verksamhetsår som vice ordförande. Viktor har en stark personlighet, med tydlig vision och uppvisar goda [...]

By | September 23rd, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on Valberedningens förslag till kårstyrelse 2016

Valmöte 15

MEDLEMSMÖTE & VALMÖTE KALLELSE & DAGORDNING 15-10-14  Hus 6:315 16:15-18:30   Mötets öppnande. Val av ordförande för medlemsmötet. Val av två (2) justerare tillika rösträknare för medlemsmötet. Upprättande och godkännande av röstlängd. Fastställande av föredragningslista. Prövning av om medlemsmötet blivit behörigen sammankallat. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i Kårstyrelsen. Val av Kårstyrelse. Val av ständig sekreterare. Val av Kassör. Val av två (2) verksamhetsrevisorer. Verksamhetsbeslut: sociala aktiviteter Fastställande av verksamhetsförordning för sektionsutskott Övriga frågor. Mötets avslutande. Välkomna!   Fet stil = Beslutspunkter Kursiv stil = Informations/diskussionspunkt     Alla medlemmar är välkomna att närvara och göra sin röst hörd!

By | September 23rd, 2015|Categories: Blogg|Tags: , , , , , |Comments Off on Valmöte 15

Valmöte 4/12

Valmöte 4/12 Kristianstad studentkår kallar till extra medlemsmöte för att fyllnadsvälja Studentombud, kårstyrelse, verksamhetsrevisorer och kårfullmäktige. Klockan 16:15-17:15. Mötet hålls i sal 6:315, nominerade meddelas senare.

By | November 12th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , , |Comments Off on Valmöte 4/12

Fyllnadsval

Fyllnadsval På valmötet i oktober saknades det sökande till en del poster, därför utlystes ett fyllnadsval. Här finns de poster som eftersöks. Kristianstad studentkår söker en person som kan jobba heltid med diverse studentärenden inom studentkåren som studentombud, detta arbete kräver en person som är social, engagerad och ansvarstagande. Att jobba som studentombud innebär att man jobbar med och framför allt för studenterna mot högskolan. Verksamhetsrevisor sökes för att granska studentkårens arbete. För att vara verksamhetsrevisor får du inte ha något förtroendeuppdrag inom kåren. Inga andra krav på förkunskaper krävs, du kommer att lära dig arbetet under tidens gång. [...]

By | November 10th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , , |Comments Off on Fyllnadsval

Nästa års styrelse vald

Nästa års styrelse vald Onsdagen den 15 september valdes nästa års styrelse för Kristianstad Studentkår. De valda är Dennis Lindh, ordförande; Viktor Vinberg, vice ordförande; Björn Jönsson, Jasmine Isgren och Marta Nilsson. Mötet valde att vakantsätta de resterande 4 poster och ge nuvarande styrelse i uppdrag att anordna ett extra valmöte mellan 1:e och 15:e december. Mer information om mötet kommer snart. Är du intresserad av att sitta i styrelsen eller vet någon som skulle göra ett bra jobb skicka ett mail till

By | October 16th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on Nästa års styrelse vald