Valberedningens förslag till kårstyrelse 2016

Förordnande av styrelse för Kristianstad Studentkår verksamhetsår 2016 Ett valmöte är inplanerat den 14 oktober 1615-1830 i hus 6:315, där de nominerade kan röstas på av alla kårmedlemmar. Motnomineringar skickas till Valberedningen har efter granskande av inkomna ansökningar och ett uppsökande arbete träffat berörda kandidater och utifrån det förordas: Viktor Winberg till posten som kårordförande Viktor har en gedigen bakgrund i studentkårens verksamhet där han varit aktiv som deltidsarvoderad projektledare kring utbildningsbevakning på programnivå, aktiv i studentkårens studentkontakt, samt suttit under pågående verksamhetsår som vice ordförande. Viktor har en stark personlighet, med tydlig vision och uppvisar goda [...]

By | September 23rd, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on Valberedningens förslag till kårstyrelse 2016

Valmöte 15

MEDLEMSMÖTE & VALMÖTE KALLELSE & DAGORDNING 15-10-14  Hus 6:315 16:15-18:30   Mötets öppnande. Val av ordförande för medlemsmötet. Val av två (2) justerare tillika rösträknare för medlemsmötet. Upprättande och godkännande av röstlängd. Fastställande av föredragningslista. Prövning av om medlemsmötet blivit behörigen sammankallat. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i Kårstyrelsen. Val av Kårstyrelse. Val av ständig sekreterare. Val av Kassör. Val av två (2) verksamhetsrevisorer. Verksamhetsbeslut: sociala aktiviteter Fastställande av verksamhetsförordning för sektionsutskott Övriga frågor. Mötets avslutande. Välkomna!   Fet stil = Beslutspunkter Kursiv stil = Informations/diskussionspunkt     Alla medlemmar är välkomna att närvara och göra sin röst hörd!

By | September 23rd, 2015|Categories: Blogg|Tags: , , , , , |Comments Off on Valmöte 15

Weekly 37

Veckans Weekly, vecka 37 Den här veckan har varit en återhämtningsvecka, alla arvoderade som arbetar på studentkåren har turats om att vara sjuka. Bostadsgarantin stängde i måndags och sedan den stängde har vi blivit kontaktade av 15st studenter som har behövt bostad. Det är synd att dessa studenter inte kontaktat oss när bostadsgarantin var öppen, men vi har gjort vårt bästa för att lösa deras situation och vi har fått gräva djupt, vi har i alla fall kunnat hjälpa studenterna komma i kontakt med privata uthyrare som har rum till uthyrning. Vi har även deltagit i ett forskningsnämnds möte [...]

By | September 11th, 2015|Categories: Weekly|Tags: , , , , |Comments Off on Weekly 37

Nomineringstiden för 2016 nu öppen

Nominering inför 2016 Nu har det blivit dags att nominera de som ska leda Studentkåren under 2016. Ett nytt presidium och en ny styrelse ska väljas i höst och redan nu kan du som medlem i studentkåren nominera de personer du anser skulle göra ett gott arbete och verka för studentkårens bästa. Du som är kårmedlem kan ansöka om att vara en del av fullmäktige och vara en aktiv del i ledandet av studentkårens arbete, nominering till fullmäktige gör man i kansliet i hus 13. För att nominera personer till Ordförande, Vice ordförande eller styrelseledamot så tar man kontakt [...]

By | May 29th, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on Nomineringstiden för 2016 nu öppen

Valmöte 4/12

Valmöte 4/12 Kristianstad studentkår kallar till extra medlemsmöte för att fyllnadsvälja Studentombud, kårstyrelse, verksamhetsrevisorer och kårfullmäktige. Klockan 16:15-17:15. Mötet hålls i sal 6:315, nominerade meddelas senare.

By | November 12th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , , |Comments Off on Valmöte 4/12

Fyllnadsval

Fyllnadsval På valmötet i oktober saknades det sökande till en del poster, därför utlystes ett fyllnadsval. Här finns de poster som eftersöks. Kristianstad studentkår söker en person som kan jobba heltid med diverse studentärenden inom studentkåren som studentombud, detta arbete kräver en person som är social, engagerad och ansvarstagande. Att jobba som studentombud innebär att man jobbar med och framför allt för studenterna mot högskolan. Verksamhetsrevisor sökes för att granska studentkårens arbete. För att vara verksamhetsrevisor får du inte ha något förtroendeuppdrag inom kåren. Inga andra krav på förkunskaper krävs, du kommer att lära dig arbetet under tidens gång. [...]

By | November 10th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , , |Comments Off on Fyllnadsval

Nästa års styrelse vald

Nästa års styrelse vald Onsdagen den 15 september valdes nästa års styrelse för Kristianstad Studentkår. De valda är Dennis Lindh, ordförande; Viktor Vinberg, vice ordförande; Björn Jönsson, Jasmine Isgren och Marta Nilsson. Mötet valde att vakantsätta de resterande 4 poster och ge nuvarande styrelse i uppdrag att anordna ett extra valmöte mellan 1:e och 15:e december. Mer information om mötet kommer snart. Är du intresserad av att sitta i styrelsen eller vet någon som skulle göra ett bra jobb skicka ett mail till

By | October 16th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on Nästa års styrelse vald

Valberedningens förslag, kårstyrelse 2015

Valberedningens förslag till kårstyrelse 2015 Valberedningen har valt att nominera följande personer och en motnominering har inkommit: Presidie Dennis Lindh Ordförande Dennis har en erfarenhet och ett engagemang som kommer att driva kåren framåt. Han kommer som ordförande, ur ett helhetsperspektiv, se till studenternas behov och med sin erfarenhet kommer han att kunna se studenter som individer. Han ser sig själv som en problemlösare och vill att allas åsikter skall framföras. Han har en stark vilja och detta kommer göra kåren ostoppbar. Därför nominerar vi Dennis Lindh. Sara Nord Vice Ordförande Sara är en stabil person som tillsammans [...]

By | October 2nd, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , |Comments Off on Valberedningens förslag, kårstyrelse 2015

Valgranskning Valstugebesök

Valgranskning: Besök i valstugorna med fokus studentstaden Kristianstad Valet närmare sig med stormsteg och i vår valbevakning har därför vi på studentkåren besökt valstugorna i Kristianstad och ställt frågan hur partierna vill utveckla Kristianstad som studentstad och arbeta med frågan under den kommande mandatperioden. Detta för att ge partierna en chans att utveckla sin vision lite mer än vad som stod skrivet i deras valprogram. Granskningen av valprogrammen i Kristianstad hittar du här: http://ksk.nu/valgranskning-hur-vill-partierna-utveckla-studentstaden/ Socialdemokraterna S tycker det är viktigt att kunna uppfylla den kommunala bostadsgarantin och satsa på bostäder överlag. Man vill skapa en miljö som får studenter att stanna [...]

By | September 10th, 2014|Categories: Blogg|Tags: , , |Comments Off on Valgranskning Valstugebesök

Valgranskning: Hur vill partierna utveckla Skåne

Valgranskning: Hur vill partierna utveckla Skåne För en tid sedan så presenterade vi här på Studentkåren en granskning av hur de kommunala partierna ville förbättra Kristianstad som studentstad. Vi tittade på hur de olika partierna vill utveckla kommunen som en kunskapsort med hänseende till studenter och Högskolan. Vi har nu genomfört en likadan granskning på en regional nivå för att se hur de regionala partierna önskar förbättra Skåne som en kunskapsregion och vad de önskar uppnå för studenterna i regionen. Moderaterna: Moderaterna önskar utveckla ett tätare samarbete mellan företag och högre lärosäten i syfte att studenter skall få möjlighet [...]

By | August 25th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , |Comments Off on Valgranskning: Hur vill partierna utveckla Skåne