Weekly 19

Weekly nr 19 Den här veckan har studentombudet haft mycket studentkontakt. Delvis var vice ordförande och studentombudet ute på campus i onsdags och pratade med studenter och gjorde en enkätundersökning men det har även varit många studenter som har tagit kontakt på egen hand. Undersökningen som vi gjorde ska nyttjas till FirstYearExperience (FYE), ett projektet av högskolan som vi är delaktiga i där studenters erfarenheter av sitt första år på högskolan ska undersökas för att utvärderas vad som kan förbättras. Vi ställde studenterna frågan om de någonsin funderat hoppa av utbildningen samt att de skulle motivera sina svar. Vi [...]

By | May 8th, 2015|Categories: Weekly|Tags: , , , , |Comments Off on Weekly 19

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Kristianstad studentkår gjorde under v 9 en undersökning för att se hur studenterna på Högskolan Kristianstad upplever sin ekonomiska situation. Undersökningen visade på många saker, men några siffror sticker ut: 57 % har CSN som sin huvudsakliga inkomst 55 % är oroliga för sin försörjning under sommaren 38 % lägger mellan 2000-4000 per termin på kurslitteratur. -          Ekonomin är helt klart något som studenterna oroar sig för säger Amanda Lindborg, ordförande för Kristianstad Studentkår Rapporten visar även att regeringens förslag om sänkt studiemedel och höjt lån skulle slå hårt mot studenterna i Kristianstad, framförallt dem som [...]

By | March 4th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , , |Comments Off on Studenternas ekonomiska situation

Delta i trendence Graduate Barometer Europe!

Delta i trendence Graduate Barometer Europe! Enkäten är stängd. trendence Graduate Barometer  är Europas största årliga utbildnings- och karriärsundersökning. Vår högskola deltar tillsammans med över 1000 andra universitet över hela Europa. För att delta, klicka bara här: https://collector2.s.trendence-survey.com/nq.cfm?q=7a4e3809-2ade-4506-8753-d8ceb858ee70&nqurlgbe=1132 Enkäten går snabbt och lätt att fylla i! Deadline är den 1:a mars 2014. Din åsikt spelar roll! Frågorna som ställs inkluderar hur nöjd du är med dina studier och vad du förväntar dig om din framtida karriär. Enkäten tjänar bland annat till att till att överbrygga avståndet mellan studenter och framtida arbetsgivare, ta reda på hur åsikter skiljer sig mellan [...]

By | January 30th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , |Comments Off on Delta i trendence Graduate Barometer Europe!