Studentbudget 2015

Årets studentbudget 2015 Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) har presenterat sin årliga studentbudget för 2015 (klicka här för att komma till studentbudgeten), den visar på att svenska studenter går back 285 kronor varje månad. Det är trots att studielånet har höjts med 1000 kronor. En höjning av lånedelen innebär att en student som tar examen 2015 jämfört mot en som tog examen 2010 har en fjärdedel mer skulder över 3år. – Att påstå att utbildning samt skola är viktiga och konsekvent undvika att satsa på studenter är något som inte går ihop. Det är ingen hållbar situation, minska lånebördan höj [...]

By | February 17th, 2015|Categories: Blogg|Tags: , , , , , , |Comments Off on Studentbudget 2015

Sänkta studiebidrag och höjda lån

Sänkt studiebidrag och höjda lån i regeringens förslag Regeringen presenterade idag en rad olika finanspolitiska förslag i ett pressmeddelande från finansdepartementet: http://www.regeringen.se/sb/d/18451/a/234494. I detta förslag hittar vi även en sektion rörande studiemedlet.  Delen som berör studiemedlet finns citerad nedan: "Finansiering inom studiemedelsområdet" Regeringen presenterar också två finansieringar inom studiemedelsområdet. Bidragsdelen i studiemedlet sänks med 300 kronor per studiemånad, vilket ersätts med lån. Samtidigt höjs lånedelen med cirka 1 000 kronor per studiemånad. Högre studiemedel totalt innebär ännu bättre möjligheter att fokusera på studierna. Sammantaget bedöms detta leda till utgiftsminskningar på cirka 0,8 miljarder kronor årligen. Studielån som tas från och [...]

By | February 20th, 2014|Categories: Blogg|Tags: , , |Comments Off on Sänkta studiebidrag och höjda lån