Nästa års styrelse vald

Nästa års styrelse vald Onsdagen den 15 september valdes nästa års styrelse för Kristianstad Studentkår. De valda är Dennis Lindh, ordförande; Viktor Vinberg, vice ordförande; Björn Jönsson, Jasmine Isgren och Marta Nilsson. Mötet valde att vakantsätta de resterande 4 poster och ge nuvarande styrelse i uppdrag att anordna ett extra valmöte mellan 1:e och 15:e december. Mer information om mötet kommer snart. Är du intresserad av att sitta i styrelsen eller vet någon som skulle göra ett bra jobb skicka ett mail till

By | October 16th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on Nästa års styrelse vald

Valberedningens förslag, kårstyrelse 2015

Valberedningens förslag till kårstyrelse 2015 Valberedningen har valt att nominera följande personer och en motnominering har inkommit: Presidie Dennis Lindh Ordförande Dennis har en erfarenhet och ett engagemang som kommer att driva kåren framåt. Han kommer som ordförande, ur ett helhetsperspektiv, se till studenternas behov och med sin erfarenhet kommer han att kunna se studenter som individer. Han ser sig själv som en problemlösare och vill att allas åsikter skall framföras. Han har en stark vilja och detta kommer göra kåren ostoppbar. Därför nominerar vi Dennis Lindh. Sara Nord Vice Ordförande Sara är en stabil person som tillsammans [...]

By | October 2nd, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , |Comments Off on Valberedningens förslag, kårstyrelse 2015

Valmöte 15/10

Valmöte 15/10 Det är dags för val till nästa års kårstyrelse, presidium och kårfullmäktige. 15/10 - 16:15 Aulan hus 6 (6:315) Nomineringar http://ksk.nu/valberedningens-forslag-karstyrelse-2015/ Mer information publiceras löpande.

By | September 24th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , |Comments Off on Valmöte 15/10

Valgranskning: Hur vill partierna utveckla Skåne

Valgranskning: Hur vill partierna utveckla Skåne För en tid sedan så presenterade vi här på Studentkåren en granskning av hur de kommunala partierna ville förbättra Kristianstad som studentstad. Vi tittade på hur de olika partierna vill utveckla kommunen som en kunskapsort med hänseende till studenter och Högskolan. Vi har nu genomfört en likadan granskning på en regional nivå för att se hur de regionala partierna önskar förbättra Skåne som en kunskapsregion och vad de önskar uppnå för studenterna i regionen. Moderaterna: Moderaterna önskar utveckla ett tätare samarbete mellan företag och högre lärosäten i syfte att studenter skall få möjlighet [...]

By | August 25th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , |Comments Off on Valgranskning: Hur vill partierna utveckla Skåne

Debatt – Problem i argumentationen

Problem i argumentationen I Kristianstadsbladet har det pågått ett replikskifte mellan Anders Tell, 2:a vice ordförande i barn och utbildningsnämnden i Kristianstad, och Christer Nylander, riksdagsledamot. Tell argumenterande kring vikten av Högskolan Kristianstad för den regionala tillväxten och problematiken med minskade högskoleplatser. Nylander svarade i ett inlägg med stor fokus på skola, men avslutade med ett påstående om att högskoleplatserna ökat. Vi i studentkåren svarade den 7/8 där vi bemötter "platsdebatten" och tar tag i frågan om de minskade anslagen. Den 30 Juli hade Anders Tell (S) en debattartikel i Kristianstadsbladet där han talade om vikten av Högskolan Kristianstad [...]

By | August 8th, 2014|Categories: Blogg|Tags: , |Comments Off on Debatt – Problem i argumentationen

Nomineringstiden för 2015 nu öppen

Nomineringstiden för 2015 Nu har det blivit dags att nominera de som ska leda Studentkåren under 2015. Ett nytt presidium och en ny styrelse ska väljas i höst och redan nu kan du som medlem i studentkåren nominera de personer du anser skulle göra ett gott arbete och verka för studentkårens bästa. Nytt är nu även att Kristianstad studentkår har fattat beslut om införande av fullmäktige, du som är kårmedlem kan ansöka om att vara en del av fullmäktige och vara en aktiv del i ledandet av studentkårens arbete. Nominering till fullmäktige gör man i kansliet i hus 13. [...]

By | May 15th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on Nomineringstiden för 2015 nu öppen

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Kristianstad studentkår gjorde under v 9 en undersökning för att se hur studenterna på Högskolan Kristianstad upplever sin ekonomiska situation. Undersökningen visade på många saker, men några siffror sticker ut: 57 % har CSN som sin huvudsakliga inkomst 55 % är oroliga för sin försörjning under sommaren 38 % lägger mellan 2000-4000 per termin på kurslitteratur. -          Ekonomin är helt klart något som studenterna oroar sig för säger Amanda Lindborg, ordförande för Kristianstad Studentkår Rapporten visar även att regeringens förslag om sänkt studiemedel och höjt lån skulle slå hårt mot studenterna i Kristianstad, framförallt dem som [...]

By | March 4th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , , |Comments Off on Studenternas ekonomiska situation

300kr mindre i bidrag…

300kr mindre i bidrag...  & 39 000kr mer i studieskuld. Regeringen lanserade i förra veckan sin nya studentsatsning. En satsning där de sänker studiebidraget med 300kr och höjer lånet med 1300kr. Vi på Kristianstad Studentkår är rädd att detta är något som kommer slå hårt mot oss som studenter. Vårt åsiktstorg om studentekonomi har dessutom visat att nästan en fjärdedel av studenterna på HKR endast har bidraget. För dem innebär det 300kr mindre varje månad. För de som studerar en 3årig utbildning och tar fullt lån blir det extra lånet totalt 39 000kr mer i studieskulder. Alla studenter blir lidande, [...]

By | February 24th, 2014|Categories: Blogg|Tags: , , , , |Comments Off on 300kr mindre i bidrag…

Kallelse till årsmöte 140212

Kallelse till årsmöte 140212 Härmed kallar Kristianstad Studentkår till årsmöte den 12 februari klockan 16:15. Mötet kommer att hållas i sal 6-315, även benämnd aulan i hus 6. Samtliga handlingar finns genom att trycka på länken Kallelseochhandlingar_Uppdaterad OBS: Handlingarna är uppdaterade 2014-02-07. Dels tillkommit ett förslag till valberedning, men även redaktionella ändringar i verksamhetsberättelsen. Är det någon som vill ha filerna separat eller i annat filformat, till exempel för att läsa med skärmläsare kontakta vår informatör Lasse Hörnäs på info@ksk.nu

By | January 31st, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on Kallelse till årsmöte 140212

I snökaos mot politisk våld.

I snökaos mot politisk våld. Tisdagen den 28 januari anordnade Kristianstad Studentkår en demonstration emot politiskt våld. Demonstrationen gick från Lilla Torg i centrala Kristianstad och avslutades på Högskolan Kristianstad. Trots kallt väder och yrande snö ställde ett tio-tal studenter upp och visade sina åsikter kring den våldsvåg inom politiken som svept över Sverige den senaste tiden. Oavsett politisk åsikt, ska den kunna uttryckas utan risk för repressalier och hot. Så säger Amanda om demonstrationen.: – Det känns bra att vi trotsade vädret och visade vår ståndpunkt i frågan. Anledningen till att just vi anordnade denna demonstration är att [...]

By | January 29th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on I snökaos mot politisk våld.