Banal tanke

Vad mäter vi egentligen? Jag deltog nyligen i en konversation om den gemene studentens förkunskaper vid inledning av högre utbildning, om att studenterna verkar mindre kunniga för varje terminsstart och om hur vi kan förbättra detta. Vi pratade om hur ordförståelsen sjunker, läskompetens försvagas, det egna initiativet till kunskapssökning försvinner samt ersätts lägre värdering på framtidsutveckling och istället förutsätter att internet kommer lösa problemen när problemen uppstår. Dialogen lede emot att införa strängare krav för intag till utbildningen, att ”sålla agnarna från vetet” och se till att dessa svagare individer inte ens borde kunna komma hit genom språkprov bland [...]

By | November 23rd, 2018|Categories: Blogg|Tags: , , , , , , , , , , , , , |Comments Off on Banal tanke

Veckans Weekly, vecka 5

En månad har nu gått sen vi nya började och vi kan nu säga att vi är betydligt varmare i kläderna. Våra arbetsuppgifter faller till oss lite mer naturligt nu och vårt samarbete här på kåren är något som blir bättre för var dag. Datumet för vårt årsmöte, 14/2, är satt och allt är nu förberett för det. Vi har nu bara någon vecka ifrån att sätta igång cykeluthyrning, cyklar är inköpta och ska bara fixas till så att de följer en bra standard. Vi har även skickat in förslag på hur hus 7 skulle kunna förbättras i framtiden. Ordförande [...]

By | February 3rd, 2017|Categories: Weekly|Tags: , , , , |Comments Off on Veckans Weekly, vecka 5

Kallelsen till vårt Årsmöte den 14/2, kl. 16.15 i 6-315

Hej kära studenter Här kommer kallelsen till vårt Årsmöte den 14/2, kl. 16.15 i 6-315 och ni, våra medlemmar, är givetvis bjudna till att komma och göra er röst hörd kring året som gått och om hur studentkåren ska bedriva sin verksamhet under det kommande året. Det kommer även bjudas på lite fika. När vi i styrelsen hade vårt internat gick vi igenom kårens olika styrdokument som ligger till grund för vår verksamhet, och gjorde en del uppdateringar och ändringar. Här är våra propositioner nu tillgängliga för er medlemmar att läsa. I varje dokument finns originaltexten och i kommentarfältet kan [...]

By | January 24th, 2017|Categories: Nyheter|Tags: , , , , , , , |Comments Off on Kallelsen till vårt Årsmöte den 14/2, kl. 16.15 i 6-315

Första enkätundersökning 2017, vad tycker ni?

Första enkätundersökning 2017 Idag (23.01.17) sitter kåren i hus 7 och genomför en enkätundersökning gällande vad våra medlemmar tycker om ett inkommet förslag till ställningstagande mot diskriminering och för jämställdhet. Är detta två viktiga frågor för dig som medlem så sväng förbi innan 13 idag eller mellan 10-13 imorgon och gör din röst hörd! Today the union sits in house 7 and is conducting a survey about what our members think when it comes to discrimination and equality. Are these two subjects something that you find important to make your voice heard about so swing by house 7 either today [...]

By | January 23rd, 2017|Categories: Nyheter|Tags: , , , , , , , , |Comments Off on Första enkätundersökning 2017, vad tycker ni?

Nomineringstiden för 2016 nu öppen

Nominering inför 2016 Nu har det blivit dags att nominera de som ska leda Studentkåren under 2016. Ett nytt presidium och en ny styrelse ska väljas i höst och redan nu kan du som medlem i studentkåren nominera de personer du anser skulle göra ett gott arbete och verka för studentkårens bästa. Du som är kårmedlem kan ansöka om att vara en del av fullmäktige och vara en aktiv del i ledandet av studentkårens arbete, nominering till fullmäktige gör man i kansliet i hus 13. För att nominera personer till Ordförande, Vice ordförande eller styrelseledamot så tar man kontakt [...]

By | May 29th, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on Nomineringstiden för 2016 nu öppen

Årsmöte 12/2-2015

Årsmöte 12/2-2015 Nu är det dags för Kristianstad Studentkårs medlemmar att göra sin röst hörd kring året som gått och om hur studentkåren ska bedriva sin verksamhet under det kommande året. Bland annat så ska det utbildningspolitiska programmet diskuterasl. Det är det som avgör och bestämmer vad vi tycker och hur vi agerar i olika frågor. Mötet är i sal 6:315 klockan 16:15. Vi bjuder på enklare fika. Handlingar Kallelse Stadgeproposition Verksamhetsberättelse 2014 Förslag åsiktsdokument Förslag valberedning Verksamhetsrevisionsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Vill du ha filerna i annat format mer anpassat efter till exempel skärmläsare kontakta

By | January 22nd, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , |Comments Off on Årsmöte 12/2-2015

Säg nej till studieavgifter

Säg nej till studieavgifter! Kristianstad Studentkår anser att all utbildning ska vara avgiftsfri. En avgiftsfri högre utbildning i Sverige är en viktig fråga för demokratin. Att införa avgifter för utbildning är att utesluta vissa grupper från utbildning och riskerar leda till en social snedrekrytering av studenter. Alla ska ha möjlighet till att studera, oavsett bakgrund. -Att inte behöva betala för sin högre utbildning anser vi är något självklart säger Amanda Lindborg. Alla ska ha chans att lära sig mer och att kunna bidra med sina kunskaper. Fler som utbildar sig leder till ökad mångfald och förståelse i samhället. Regeringen [...]

By | November 20th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , , |Comments Off on Säg nej till studieavgifter

Valmöte 4/12

Valmöte 4/12 Kristianstad studentkår kallar till extra medlemsmöte för att fyllnadsvälja Studentombud, kårstyrelse, verksamhetsrevisorer och kårfullmäktige. Klockan 16:15-17:15. Mötet hålls i sal 6:315, nominerade meddelas senare.

By | November 12th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , , |Comments Off on Valmöte 4/12

Fyllnadsval

Fyllnadsval På valmötet i oktober saknades det sökande till en del poster, därför utlystes ett fyllnadsval. Här finns de poster som eftersöks. Kristianstad studentkår söker en person som kan jobba heltid med diverse studentärenden inom studentkåren som studentombud, detta arbete kräver en person som är social, engagerad och ansvarstagande. Att jobba som studentombud innebär att man jobbar med och framför allt för studenterna mot högskolan. Verksamhetsrevisor sökes för att granska studentkårens arbete. För att vara verksamhetsrevisor får du inte ha något förtroendeuppdrag inom kåren. Inga andra krav på förkunskaper krävs, du kommer att lära dig arbetet under tidens gång. [...]

By | November 10th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , , |Comments Off on Fyllnadsval

Regeringens budget en besvikelse

Budgetpropositionen en besvikelse ur studentsynpunkt Idag släppte regeringen sin budgetproposition för 2015. I budget presenteras en kraftig nedskärning av det anslag som Högskolan Kristianstad erhåller för utbildning. Studentkåren finner detta djupt oroande och ser risker i att detta kommer ha påverkan med minskningar av omfång på utbildningar som är efterfrågade på arbetsmarknaden, men även risker för kvalitén då utvecklingsmöjligheterna minskar. Regeringen presenterade även en höjning av studielånet på ca 1000kr. En höjning av studenterna ekonomiska medel är efterfrågad, men att regeringen helt lämnar ut bidragsökning är oroande då flera av våra studenter studerar för yrken med låg löneutveckling där [...]

By | October 23rd, 2014|Categories: Blogg|Tags: , |Comments Off on Regeringens budget en besvikelse