Weekly 4

Veckans weekly, vecka 4 Vi har haft studentkårens första kårfullmäktigemöte någonsin denna vecka där vi bland annat har diskuterat och godkänt en stadga för 2015 som ska fastställas på årsmötet. Kårfullmäktige är nytt för Kristianstad Studentkår och ersätter medlemsmöten. Kallelse till årsmöte har kommit ut i veckan och kommer att hållas 12/2 då alla medlemmar är välkomna att delta, rösta och påverka kårensuppgifter. Vi har varit på ledningsråd där vi har fått information från högskolans ledning om hur det går för dem och hur den närmare framtiden ser ut för dem. Här sitter bland andra sektionschefer, rektor, vice rektorer och [...]

By | January 23rd, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , , , |Comments Off on Weekly 4

Valmöte 4/12

Valmöte 4/12 Kristianstad studentkår kallar till extra medlemsmöte för att fyllnadsvälja Studentombud, kårstyrelse, verksamhetsrevisorer och kårfullmäktige. Klockan 16:15-17:15. Mötet hålls i sal 6:315, nominerade meddelas senare.

By | November 12th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , , |Comments Off on Valmöte 4/12

Föreläsning – Studenträttigheter 16/9

Föreläsning - Studenträttigheter 16/9 Har du frågor om studenters rättigheter? Vill du lära dig mer om dina rättigheter och skyldigheter som student? Välkomna till en studenträttighetsföreläsning. Tisdagen den 16/9 kommer vi i studentkåren hålla en föreläsning om studenträtt och skyldigheter. Vi vill här med bjuda in alla studenter och personal att komma och delta. Då föreläsningen är förlagd under lunchtid bjuder vi på lättare lunch. Anmäl dig till senast dagen innan så fixar vi lunch till dig. Det går bra att komma oanmäld men lunchen kommer i förstahand serveras till de föranmälda. Tid: 12:15-12:45 Plats: Sal 14:418 Planering: Från 12:00 är [...]

By | September 10th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , , |Comments Off on Föreläsning – Studenträttigheter 16/9

Nomineringstiden för 2015 nu öppen

Nomineringstiden för 2015 Nu har det blivit dags att nominera de som ska leda Studentkåren under 2015. Ett nytt presidium och en ny styrelse ska väljas i höst och redan nu kan du som medlem i studentkåren nominera de personer du anser skulle göra ett gott arbete och verka för studentkårens bästa. Nytt är nu även att Kristianstad studentkår har fattat beslut om införande av fullmäktige, du som är kårmedlem kan ansöka om att vara en del av fullmäktige och vara en aktiv del i ledandet av studentkårens arbete. Nominering till fullmäktige gör man i kansliet i hus 13. [...]

By | May 15th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on Nomineringstiden för 2015 nu öppen

Maxbelopp för kurslitteraturskostnad

I förra veckan skrev jag om vårt förslag kring ett maxbelopp för kurslitteraturskostnad. Idag kan jag meddela att vi på studentkåren nu har skickat in vår skrivelse om att införa maxbeloppet. I skrivelsen utgår vi från vår rapport kring studentekonomi och Sveriges Förenade Studentkåreres, SFS, studentbudget. SFS studentbudget beräknar att studenter lägger 3200kr på kurslitteratur varje termin, i en budget där studenter går 849kr i förlust varje månad. Med grund i detta föreslår vi ett maxbelopp på 3000kr/30hp (dvs 1 termin på heltid). För att underlätta studenters ekonomiska börda och vara en del i att få studenters ekonomi att gå [...]

By | March 17th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , |Comments Off on Maxbelopp för kurslitteraturskostnad

Distanskoordinator till kårstyrelsen

Kårstyrelsen söker Distanskoordinator Kristianstad Studentkår är organisationen som företräder samtliga studenter vid Högskolan Kristianstad, oavsett studieform och program. För att kunna utföra detta uppdrag på ett tillfredsställande sätt söker nu kårstyrelsen en Distanskoordinator för verksamhetsåret 2014. Distanskoordinatorn är en ledamot i Kristianstad Studentkårs styrelse med ansvar för frågor gällande distansstuderande. Detta inkluderar att arbeta med former för studentinflytandet för distansstudenter, samt att arbeta för en bra kommunikation mellan studentkåren och distansstuderande. Uppdraget är ideellt och i uppdraget ingår att närvara vid kårstyrelsens möten. Närvaro vid styrelsemöten kan ske digitalt för distansstuderande. Är du studentkårens nästa distanskoordinator? Hör av dig [...]

By | February 26th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , |Comments Off on Distanskoordinator till kårstyrelsen