Weekly 19

Weekly nr 19 Den här veckan har studentombudet haft mycket studentkontakt. Delvis var vice ordförande och studentombudet ute på campus i onsdags och pratade med studenter och gjorde en enkätundersökning men det har även varit många studenter som har tagit kontakt på egen hand. Undersökningen som vi gjorde ska nyttjas till FirstYearExperience (FYE), ett projektet av högskolan som vi är delaktiga i där studenters erfarenheter av sitt första år på högskolan ska undersökas för att utvärderas vad som kan förbättras. Vi ställde studenterna frågan om de någonsin funderat hoppa av utbildningen samt att de skulle motivera sina svar. Vi [...]

By | May 8th, 2015|Categories: Weekly|Tags: , , , , |Comments Off on Weekly 19

Weekly 18

Weekly nr 18 Tal av rektorn Håkan Pihl Detta var veckan vår nya rektor Håkan Pihl installerades officiellt och fick sin rektorskedja och talare (en speciell kappa). Det firades högtidligt med musik och representanter från kommunen, kårstyrelsen, och medarbetare från högskolan. Installationen gav oss i studentkåren möjlighet att officiellt välkomna Håkan. Under kårordförandes tal till rektor utnyttjade vi möjligheten att påpeka de viktiga synergier som finns mellan högskolan, kommunen och studentkåren. Vi i studentkåren ser fram emot fortsatt gott samarbete mellan högskolan och studentkåren med Håkan i spetsen, för att tillgodose kompetens, ledarskap, utveckling och hög kvalité. [...]

By | April 30th, 2015|Categories: Weekly|Tags: , , , , , , , |Comments Off on Weekly 18

weekly 17

Weekly nr 17 Hej, alla glada! I denna weeklyn vill vi först och främst börja med att informera om rektorsinstallationen som kommer att ske på måndag nästa vecka med ståtligt dunder och brak på konserthuset. Tillfället då Håkan Pihl får sin rektorskedja och rektorstalaren (en speciell kappa). Till de studenter som har anmält sig till eventet, de kan förvänta sig en riktigt häftig upplevelse. Det har varit en vecka med mycket möten. I måndags så var det rektorslunch, en form av informellt möte mellan kårens arvoderade och högskolans rektor, pro-rektor och förvaltningschef där arbetet diskuteras i en avslappnad miljö. [...]

By | April 24th, 2015|Categories: Weekly|Tags: , , , |Comments Off on weekly 17

Weekly 12

Weekly nr 12 Under veckan har regeringen kommit ut med en promemoria om de nya kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning som ska, enligt förslaget börja gälla 2016-01-01. I praktiken innebär detta att Universitetskanslersämbetet (UKÄ, tidigare Högskoleverket) ska granska de högre utbildningarnas interna kvalitetssäkringssystem (något alla lärosäten inte har just nu), men samtidigt ha möjlighet till att granska utbildningar som förut och göra tematiska granskningar. Att studentbedömningar anses som ha en viktig roll i kvalitetsutvärdering är något vi är väldigt positiva till. Det föreslås att resultatet av granskningarna ska betygsättas i en tvågradig skala, dvs. är godkänd eller icke godkänd. De utbildningar [...]

By | March 20th, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , , , |Comments Off on Weekly 12

Weekly 5

Veckans weekly, vecka 5 Denna vecka har fortsatt arbetet med våra råd och nämnder, bland andra så har vi och ideella studenter varit aktiva i disciplinnämnden, rådet för samverkan och utbildningsnämnderna. Under veckan har vi bland annat deltagit i det gemensamma mötet för utbildningsnämnderna, där det har beslutats om ändringar i ”regler för kursansvar och examination” som innebär en förbättring för alla studenter som läser på grundnivå. I framtiden måste examinator för grundnivå minst ha en master inom ämnet helst en forskarutbildning. Även om vi ser det som en storförbättring och ett steg i rätt riktning så uppnår det [...]

By | January 30th, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , , , |Comments Off on Weekly 5

Studentkåren kommenterar Sanimir Resics avgång

Studentkåren kommenterar Sanimir Resics avgång Kristianstad Studentkår är ledsna och lite besvikna över att Sanimir Resic väljer att avgå från posten som rektor för Högskolan Kristianstad. Vi hade sett framemot att fortsätta jobba ihop med att göra Högskolan Kristianstad till en ännu bättre högskola. Sanimir har under sin korta tid här gjort mycket bra, både för högskolan och för studentkåren. Vi känner att vi haft ett gott stöd ifrån honom, men att han även ställt krav på oss, krav som gjort oss som organisation bättre. Att en av anledningarna till att Sanimir slutar är att pendlingen fungerat dåligt är [...]

By | August 13th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , |Comments Off on Studentkåren kommenterar Sanimir Resics avgång