Weekly 46

Den här veckan har sittande kårstyrelse påbörjat överlämningen till nästa års ledamöter. Under ett eftermiddagsmöte så fick de en inblick i korrekt mötesteknik samt vad det innebär att vara representant för en organisation och lite andra tips om att arbeta i en organisation som studentkåren. Utöver det så är den sak som upptagit mest tid på sistone ansökan om förnyad kårstatus, kårens ordförande Dennis Lindh har slitit med denna ansökan under en längre tid och idag har den skickats in, nu ser vi fram emot att få förnyad kårstatus under nästa år och tre verksamhetsår till av att arbeta för [...]