Kallelsen till vårt Årsmöte den 14/2, kl. 16.15 i 6-315

Hej kära studenter Här kommer kallelsen till vårt Årsmöte den 14/2, kl. 16.15 i 6-315 och ni, våra medlemmar, är givetvis bjudna till att komma och göra er röst hörd kring året som gått och om hur studentkåren ska bedriva sin verksamhet under det kommande året. Det kommer även bjudas på lite fika. När vi i styrelsen hade vårt internat gick vi igenom kårens olika styrdokument som ligger till grund för vår verksamhet, och gjorde en del uppdateringar och ändringar. Här är våra propositioner nu tillgängliga för er medlemmar att läsa. I varje dokument finns originaltexten och i kommentarfältet kan [...]

By | January 24th, 2017|Categories: Nyheter|Tags: , , , , , , , |Comments Off on Kallelsen till vårt Årsmöte den 14/2, kl. 16.15 i 6-315

Weekly 12

Weekly nr 12 Under veckan har regeringen kommit ut med en promemoria om de nya kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning som ska, enligt förslaget börja gälla 2016-01-01. I praktiken innebär detta att Universitetskanslersämbetet (UKÄ, tidigare Högskoleverket) ska granska de högre utbildningarnas interna kvalitetssäkringssystem (något alla lärosäten inte har just nu), men samtidigt ha möjlighet till att granska utbildningar som förut och göra tematiska granskningar. Att studentbedömningar anses som ha en viktig roll i kvalitetsutvärdering är något vi är väldigt positiva till. Det föreslås att resultatet av granskningarna ska betygsättas i en tvågradig skala, dvs. är godkänd eller icke godkänd. De utbildningar [...]

By | March 20th, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , , , |Comments Off on Weekly 12

Säg nej till studieavgifter

Säg nej till studieavgifter! Kristianstad Studentkår anser att all utbildning ska vara avgiftsfri. En avgiftsfri högre utbildning i Sverige är en viktig fråga för demokratin. Att införa avgifter för utbildning är att utesluta vissa grupper från utbildning och riskerar leda till en social snedrekrytering av studenter. Alla ska ha möjlighet till att studera, oavsett bakgrund. -Att inte behöva betala för sin högre utbildning anser vi är något självklart säger Amanda Lindborg. Alla ska ha chans att lära sig mer och att kunna bidra med sina kunskaper. Fler som utbildar sig leder till ökad mångfald och förståelse i samhället. Regeringen [...]

By | November 20th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , , |Comments Off on Säg nej till studieavgifter

300kr mindre i bidrag…

300kr mindre i bidrag...  & 39 000kr mer i studieskuld. Regeringen lanserade i förra veckan sin nya studentsatsning. En satsning där de sänker studiebidraget med 300kr och höjer lånet med 1300kr. Vi på Kristianstad Studentkår är rädd att detta är något som kommer slå hårt mot oss som studenter. Vårt åsiktstorg om studentekonomi har dessutom visat att nästan en fjärdedel av studenterna på HKR endast har bidraget. För dem innebär det 300kr mindre varje månad. För de som studerar en 3årig utbildning och tar fullt lån blir det extra lånet totalt 39 000kr mer i studieskulder. Alla studenter blir lidande, [...]

By | February 24th, 2014|Categories: Blogg|Tags: , , , , |Comments Off on 300kr mindre i bidrag…

I snökaos mot politisk våld.

I snökaos mot politisk våld. Tisdagen den 28 januari anordnade Kristianstad Studentkår en demonstration emot politiskt våld. Demonstrationen gick från Lilla Torg i centrala Kristianstad och avslutades på Högskolan Kristianstad. Trots kallt väder och yrande snö ställde ett tio-tal studenter upp och visade sina åsikter kring den våldsvåg inom politiken som svept över Sverige den senaste tiden. Oavsett politisk åsikt, ska den kunna uttryckas utan risk för repressalier och hot. Så säger Amanda om demonstrationen.: – Det känns bra att vi trotsade vädret och visade vår ståndpunkt i frågan. Anledningen till att just vi anordnade denna demonstration är att [...]

By | January 29th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on I snökaos mot politisk våld.

Studentdemonstration mot politiskt våld

Som studenter är vi framtidens akademiker och vi kommer vara framtidens tjänstemän, i både offentlig och privat sektor. Vi studerar för att företräda staten och näringslivet. Med det har vi ett ansvar att stå upp för demokratiska värden. Dessvärre har en politisk trend startat i Europa, en politisk trend där hatet fått en roll på den politiska arenan. Främlingsfientlighet och LGBTQ-fientlighet har ökat i hela Europa, och vi i Sverige är inte ett undantag. Detta är något som väcker mycket debatt och som berör många människor. Dessvärre har även det politiskt motiverade våldet ökat. Som studenter har vi ett ansvar [...]

By | January 24th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , , , |Comments Off on Studentdemonstration mot politiskt våld