Första enkätundersökning 2017, vad tycker ni?

Första enkätundersökning 2017 Idag (23.01.17) sitter kåren i hus 7 och genomför en enkätundersökning gällande vad våra medlemmar tycker om ett inkommet förslag till ställningstagande mot diskriminering och för jämställdhet. Är detta två viktiga frågor för dig som medlem så sväng förbi innan 13 idag eller mellan 10-13 imorgon och gör din röst hörd! Today the union sits in house 7 and is conducting a survey about what our members think when it comes to discrimination and equality. Are these two subjects something that you find important to make your voice heard about so swing by house 7 either today [...]

By | January 23rd, 2017|Categories: Nyheter|Tags: , , , , , , , , |Comments Off on Första enkätundersökning 2017, vad tycker ni?

Val till fullmäktige 2016

Val till fullmäktige 2016 Valmötet för att välja in representanter till att sitta i fullmäktige för 2016 hålls den 12 november 16:15 i hus 6:315. Kallelse val till fullmäktige151112

By | November 2nd, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on Val till fullmäktige 2016

Weekly 35

Veckans Weekly, vecka 35 Hej studenter. Den här veckan har det varit extra mycket av allt. Allt ska vara klart till terminsstart, även om just sjuksköterskor redan har påbörjat sin termin. Vilket kanske kan tyckas vara lite problematiskt men faktiskt är praktiskt och en bra lösning för studenterna och möjliggör en bättre VFU för sjuksköterskorna. Vi har anordnat utbildningar för våra blivande lagledare och funktionärer inför insparken samt utbildningar för studenter som har velat bli studentrepresentanter och representera och vara en röst för studenter inom sina program. Våra programsektioner har tillsammans planerat en hel höst med aktiviteter. Filmkvällarna på [...]

By | August 28th, 2015|Categories: Weekly|Tags: , , , |Comments Off on Weekly 35

Weekly 15

Weekly nr 15 Vi har likt resten av Sverige haft en påskhelg med mesta dels fint väder. Vi har deltagit i den andra workshopen högskolan och akademiska hus som var till för studenter och personal där syftet varit att identifiera utvecklings möjligheter för campus.  Vi försökt identifiera styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter i närområdet och på campus. Bland annat färg kodat kartor med roliga prickar. Några av de roliga prickarna från workshopen den 9 april Vi har även påbörjat att kolla på ansökningar som inkommit från lärare till högskolans kvalitetsråd som har förmånen att hjälpa rektor att fördela [...]

By | April 10th, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , , |Comments Off on Weekly 15

Weekly 12

Weekly nr 12 Under veckan har regeringen kommit ut med en promemoria om de nya kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning som ska, enligt förslaget börja gälla 2016-01-01. I praktiken innebär detta att Universitetskanslersämbetet (UKÄ, tidigare Högskoleverket) ska granska de högre utbildningarnas interna kvalitetssäkringssystem (något alla lärosäten inte har just nu), men samtidigt ha möjlighet till att granska utbildningar som förut och göra tematiska granskningar. Att studentbedömningar anses som ha en viktig roll i kvalitetsutvärdering är något vi är väldigt positiva till. Det föreslås att resultatet av granskningarna ska betygsättas i en tvågradig skala, dvs. är godkänd eller icke godkänd. De utbildningar [...]

By | March 20th, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , , , |Comments Off on Weekly 12

weekly 11

Weekly nr 11 Den här veckan har vi haft bland annat haft lunch med tillförordnad rektor Ann-Sofi Rehnstam-Holm och förvaltningschef Thomas Achen, en aktivitet vi på studentkåren har inbokat en gång i månaden med rektor, prorektor och förvaltningschef. Syftet med lunchmötet är att på ett informellt sett ha öppna diskussioner och information kring våra verksamheter. Att högskolan prioriterar att de högst beslutande och väldigt upptagna cheferna ska ha tid att träffas och diskutera med studentkåren utöver de vanliga omständigheterna vi träffas som t.ex. möten mail och annan kontakt är väldigt uppskattat. Som studentkår känner vi oss väldigt stolta och [...]

By | March 13th, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , , |Comments Off on weekly 11

Weekly 4

Veckans weekly, vecka 4 Vi har haft studentkårens första kårfullmäktigemöte någonsin denna vecka där vi bland annat har diskuterat och godkänt en stadga för 2015 som ska fastställas på årsmötet. Kårfullmäktige är nytt för Kristianstad Studentkår och ersätter medlemsmöten. Kallelse till årsmöte har kommit ut i veckan och kommer att hållas 12/2 då alla medlemmar är välkomna att delta, rösta och påverka kårensuppgifter. Vi har varit på ledningsråd där vi har fått information från högskolans ledning om hur det går för dem och hur den närmare framtiden ser ut för dem. Här sitter bland andra sektionschefer, rektor, vice rektorer och [...]

By | January 23rd, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , , , |Comments Off on Weekly 4

Rabatt för gränskorsare

Rabatt för gränskorsare För studenter boende på andra sidan länsgränsen är det ett glädje besked att de nu kommer kunna ta del av studentrabatten över länsgränsen. Studenter från Blekinge, Småland och Halland kommer få en stor sänkning av resekostnaderna, då rabatten även kommer vara applicerbar på deras resväg. Regionstyrelsen har med stöd av de kring liggande kollektivtrafiknämnderna fattat ett beslut om en ändring i studentrabatten hos Skånetrafiken. Studenter som reser över länsgräns får nu 25 % rabatt vilket de tidigare inte fått på sina resor med Jojo Student. Förut har studenterna, behövt köpa ett kort till ordinarie pris, alternativt [...]

By | December 5th, 2014|Categories: Blogg|Tags: , , , , , , |Comments Off on Rabatt för gränskorsare

Säg nej till studieavgifter

Säg nej till studieavgifter! Kristianstad Studentkår anser att all utbildning ska vara avgiftsfri. En avgiftsfri högre utbildning i Sverige är en viktig fråga för demokratin. Att införa avgifter för utbildning är att utesluta vissa grupper från utbildning och riskerar leda till en social snedrekrytering av studenter. Alla ska ha möjlighet till att studera, oavsett bakgrund. -Att inte behöva betala för sin högre utbildning anser vi är något självklart säger Amanda Lindborg. Alla ska ha chans att lära sig mer och att kunna bidra med sina kunskaper. Fler som utbildar sig leder till ökad mångfald och förståelse i samhället. Regeringen [...]

By | November 20th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , , |Comments Off on Säg nej till studieavgifter

Fyllnadsval

Fyllnadsval På valmötet i oktober saknades det sökande till en del poster, därför utlystes ett fyllnadsval. Här finns de poster som eftersöks. Kristianstad studentkår söker en person som kan jobba heltid med diverse studentärenden inom studentkåren som studentombud, detta arbete kräver en person som är social, engagerad och ansvarstagande. Att jobba som studentombud innebär att man jobbar med och framför allt för studenterna mot högskolan. Verksamhetsrevisor sökes för att granska studentkårens arbete. För att vara verksamhetsrevisor får du inte ha något förtroendeuppdrag inom kåren. Inga andra krav på förkunskaper krävs, du kommer att lära dig arbetet under tidens gång. [...]

By | November 10th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , , |Comments Off on Fyllnadsval